DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Prethodna:3.22 Što je krstionica? Zašto postoje kipovi u crkvi?
next
Sljedeći:3.24 Što je liturgija?

3.23 Odakle potječu različiti oblici crkvene arhitekture?

Unutar crkvene građevine

Zgrada crkve zamišljena je kao mjesto na kojem se kršćanska zajednica može okupljati kako bi se molila i slavila liturgiju. Prvi su kršćani otišli u sinagogu, židovsku kuću molitve, kako bi čitali Pisma (kasnije nazvana Biblija) i molili se. Nakon toga bi slavili euharistiju u nečijemu domu (Dj 2,46)

Ubrzo su te kućne crkve bile posebno rezervirane za slavlje euharistije, a kršćani više nisu išli u sinagogu. Iako se arhitektura tijekom stoljeća mijenjala, cjelokupni izgled crkvene zgrade ostao je isti.

 

Iako se crkvena arhitektura promijenila tijekom vremena, temeljni oblik crkve ostao je isti.
Mudrost Crkve

Trebaju li Crkvi mjesta za slavljenje liturgije?

Bogoslužje Novoga saveza “u duhu i istini” (Iv 4,24) nije vezano za neko isključivo mjesto jer je Krist pravi hram Božji po kojemu i kršćani i cijela Crkva djelovanjem Duha Svetoga postaju hramovi Boga živoga. Ipak, Božji narod u svome zemaljskom postojanju treba mjesta gdje se zajednica može okupljati da bi slavila bogoslužje. [KKKC 244]

Što su sveta zdanja?

To su kuće Božje, simbol Crkve koja živi u tome mjestu, kao i nebeskoga boravišta. To su mjesta molitve u kojima Crkva slavi poglavito euharistiju i klanja se Kristu stvarno prisutnome u svetohraništu. [KKKC 245]

Što je to kršćanska kuća Božja?

Kršćanska kuća Božja (crkva) jest simbol kako ljudskoga, crkvenoga zajedništva na određenomu mjestu, tako i nebeskih stanova koje nam je Bog svima pripravio. U kuću Božju (crkvu) dolazi da bismo u zajedništvu molili i slavili sakramente, prije svega EUHARISTIJU.

 

“Ovdje miriše nebo”; “Ovdje se postaje posve tih i bogobojazan.” Neke nas crkve doslovno uvode u duboko molitveno ozračje. Osjećamo kako je tu Bog prisutan. Ljepota nas crkve upućuje na Božju ljepotu, veličinu i ljubav. Crkve nisu tek kameni svjedoci vjere, nego prebivalište Boga koji je u njima u oltarskome SAKRAMENTU stvarno, istinski i bitno prisutan. [Youcat 190]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Benedikt XVI., Homilija, 10. prosinca 2006.

Zgrada crkve postoji tako da se Božja Riječ može čuti, objasniti i razumjeti; postoji tako da Božja Riječ može biti aktivna među nama kao sila koja stvara pravdu i ljubav. To posebno postoji tako da u njemu slavlje u kojem Bog želi da sudjeluje čovječanstvo može započeti, ne samo na kraju vremena, nego već i danas. To postoji tako da se u nama može probuditi znanje o pravdi i dobroti, a nema drugog izvora za znanje i jačanje tog znanja o pravdi i dobroti, osim Božje Riječi. To postoji tako da možemo naučiti živjeti radost Gospodnju, koja je naša snaga. [Papa Benedikt XVI., Homilija, 10. prosinca 2006.]