All Questions
prev
Prethodna:4.9 Je li Deset Božjih zapovijedi još uvijek važno?
next
Sljedeći:4.11 Zašto Crkva ima vlastite zakone?

4.10 Zašto su neki kršćani licemjerni?

Živjeti kršćanskim životom

Prije svega, važno je shvatiti da nitko nije savršen i slobodan od grijeha, osim Isusa i Marije. Kršćani također čine grijehe i važno je da svatko od nas ne bude samo ponosan na svoja dobra djela.

Naprotiv, dobar kršćanin je netko tko je svjestan svoje grešnosti i koji se neprestano trudi svoj život predati Bogu. Tek kad to shvatiš, možeš razumjeti što znači da je Isus došao spasiti nas od naših grijeha.

 

Osim Isusa i Marije, nitko nije bez grijeha. No, možemo dati sve od sebe da živimo kreposnim životom uz pomoć Božje milosti.
Mudrost Crkve

Kako glasi pet “crkvenih zapovijedi”?

1) Sudjeluj na svetoj misi nedjeljom i u zapovijedane blagdane; ne obavljaj poslove koji priječe svetkovanje dana Gospodnjega. 2) Najmanje se jednom godišnje ispovijedi. 3) Barem se o Uskrsu pričesti. 4) Poštuj zapovijedane postove (Čista srijeda i Veliki petak) i u određene dane ne mrsi. 5) Doprinosi za crkvene potrebe. [Youcat 345]

Čemu služe crkvene zapovijedi i koliko obvezuju?

“Pet crkvenih zapovijedi” žele sa svojim minimalnim zahtjevima podsjetiti na to da se ne može biti kršćanin bez moralnoga nastojanja, bez konkretna sudjelovanja u sakramentalnomu životu Crkve i bez solidarne povezanosti s njom. One su obvezujuće za svakoga katolika. [Youcat 346]

Što su ljudske krjeposti?

Ljudske krjeposti (vrline) jesu trajne savršenosti razuma i volje koje ravnaju našim činima, uređuju naše strasti i upravljaju našim vladanjem u skladu s razumom i vjerom. Stječu se i jačaju moralno dobrim činima i ustrajnošću u njima, a božanska ih milost čisti i uzdiže. [KKKC 378]

Koje su glavne ljudske krjeposti?

To su krjeposti nazvane stožernima, oko kojih se svrstavaju sve ostale, a koje su stožeri krjeposna života. One su: razboritost, pravednost, jakost i umjerenost. [KKKC 379]

Što je razboritost?

Razboritost je krjepost koja upućuje razum da u svim prilikama razabere naše istinsko dobro te da izabere sredstva prikladna za njegovo postignuće. Ona ravna ostalim krjepostima pokazujući im pravilo i mjeru. [KKKC 380]

Što je pravednost?

Pravednost je krjepost koja se sastoji u postojanoj i čvrstoj volji dati drugima ono što im pripada. Pravednost prema Bogu zove se “krjepost bogoštovlja” (virtus religions). [KKKC 381]

Što je jakost?

Jakost je krjepost koja u poteškoćama osigurava čvestoću i postojanost u traganju za dobrom, sve do sposobnosti da se za pravednu stvar žrtvuje čak i vlastiti život. [KKKC 382]

Što je umjerenost?

Umjerenost je krjepost koja obuzdava privlačnost naslada i osigurava gospodstvo volje nad nagonima te osposobljava za uravnoteženost u uporabi stvorenih dobara. [KKKC 383]

Zašto moramo na sebi raditi?

Na sebi moramo raditi kako bismo slobodno, radosno i lako činili dobro. U tomu nam, u prvome redu, pomaže čvrsta vjera u Boga, ali i to da živimo krjeposno, to jest: da s Božjom pomoću u sebi izgradimo čvrste stavove, da se ne predamo nikakvim neurednim strastima te da se snagom razuma i volje trajno sve jasnije usmjeravamo prema dobru.

 

Najznačajnije krjeposti su: razboritost, pravednost, jakost, umjerenost. Nazivamo ih “stožernim (kardinalnim) krjepostima” (od lat. cardo = stožer, odnosno cardinalis = stožerni). [Youcat 300]

Koje su tri božanske krjeposti?

Božanske su krjeposti vjera, nada i ljubav. Nazivaju se “božanskima” jer im je temelj u Bogu, odnose se na Boga i nama ljudima su put kojim pravo idemo k Bogu. [Youcat 305]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Augustin, Na prijekor i milost

Ako [netko], nakon što se već regenerira i opravdava, vrati svoju vlastitu volju u zli život, sigurno ne može reći: "Nisam primio", zbog vlastitog slobodnog izbora zla izgubio je Božju milost, koju je bio primio. [Sv. Augustin, Na prijekor i milost, 6. poglavlje, 9. redak (ML 44, 921)]