DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Alle Vragen
prev
Vorige:4.9 Hoe belangrijk zijn die ‘Tien Geboden’ nu nog?
next
Volgende:4.11 Waarom is er een ‘kerkelijk wetboek’?

4.10 Waarom zijn christenen zo schijnheilig en overtreden ze Gods wet?

Leven als christen

Allereerst is het goed om te beseffen dat geen mens perfect en zonder zonden is, behalve Jezus en Maria. Ook christenen zondigen en voor ieder van ons geldt dat het niet de bedoeling is om er alleen prat op te gaan wat we allemaal goed doen.

Een goed christen is juist iemand die zich bewust is van zijn zondigheid en probeert om steeds beter te leven in overgave aan God. Alleen als je je dat realiseert, kun je tot je laten doordringen wat het betekent dat Jezus ons is komen verlossen van onze zonden.

Buiten Jezus en Maria is niemand zonder zonde. Maar we kunnen wel ons best doen om ‘deugdzaam’ te leven met de hulp van Gods genade.