DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Prethodna:4.20 Je li “suzdržavanje od seksa prije braka” staromodno?
next
Sljedeći:4.22 Je li loše što se borim s predbračnom čistoćom?

4.21 Zašto izabrati celibate ako su ljudi stvoreni za brak?

Spolnost

Brak i celibat dva su načina na koja kršćanin može slijediti Božju zapovijed da bi bio plodonosan (Post 1,28). U braku se muškarac i žena posvećuju jedno drugom u ljubavi. U celibatu se netko posvećuje samo Božjoj ljubavi, bez spolnih odnosa.

Zahvaljujući ovoj obvezi, osoba koja je u celibatu spremna je učiniti ono što Bog traži od nje, bilo kada i bilo gdje. Vjerski oci, braća i sestre koji se posvete Bogu nalaze istinsku sreću u svom životu. To bi mogao smatrati nebeskim predznakom, gdje se više nitko neće vjenčati.

 

Isus nije bio oženjen. Odabir da ćemo radi njega živjeti u celibatu najbliži je način da slijedimo njegov primjer.
Mudrost Crkve

Kako je oblikovan Božji narod?

U Crkvi po božanskome ustanovljenu postoje sveti službenici koji su primili sakrament reda i tvore crkvenu hijerarhiju. Drugi se zovu laici. Ima i među jednima i među drugima onih koji se posvećuju na poseban način Bogu zavjetovanjem evanđeoskih savjeta: čistoće u beženstvu, siromaštva i poslušnosti. [KKKC 178]

Što je posvećeni život?

To je oblik života priznat od Crkve. To je Slobodan odgovor na poseban Kristov poziv kojim se osobe potpuno posvećuju Bogu i teže prema savršenstvu ljubavi po nadahnuću Duha Svetoga. To je posvećenje obilježeno vršenjem evanđeoskih savjeta. [KKKC 192]

Što posvećeni život daje poslanju Crkve?

Posvećeni život sudjeluje u poslanju Crkve po punu predanju Kristu i braći, svjedočeći nadu kraljevstva nebeskoga. [KKKC 193]

Traži li se celibat od primatelja sakramenta reda?

Za biskupstvo se uvijek traži celibate. Za prezbiterat u latinskoj Crkvi redovito se izabiru neoženjeni vjernici koji namjeravaju obdržavati celibat “radi kraljevstva nebeskoga” (Mt 19,12); u istočnim Crkvama nakon primljenoga reda nije dopuštena ženidba. Trajnome đakonatu mogu pristupiti i već oženjeni muškarci. [KKKC 334]

Kako je jedna, sveta, katolička i apostolska Crkva uređena?

U Crkvi su LAICI i klerici (KLER). Kao djeca Božja svi su istoga dostojanstva. Oni imaju jednakovrijedne, ali različite zadaće. Poslanje je laika da u svemu svijetu izgrađuju kraljevstvo Božje. Njima su dodijeljeni posvećeni službenici (klerici) s poslanjem crkvenoga vodstva, pouke i posvećivanja. U oba životna stanja ima kršćana koji se na poseban način, u beženstvu, siromaštvu i poslušnosti, stavljaju Bogu na raspolaganje (npr. redovnici i redovnice).
 

Svaki je kršćanin dužan vlastitim životom svjedočiti evanđelje. Međutim, Bog je svakomu čovjeku dao njegov vlastiti put. Jednoga šalje kao LAIKA da izgrađuje kraljevstvo Božje u obitelji i u zvanju u svijetu. Za to mu u krštenju i POTVRDI daje potrebne darove Duha Svetoga. Druge poziva na pastirsku službu; oni trebaju voditi, poučavati i posvećivati narod. Tu zadaću nitko ne može sam sebi prisvojiti, sam ga Bog mora poslati te mu po ređenju dati svoju božansku snagu za izvršenje poslanja. Tako može djelovati u Kristovo ime i podjeljivati SAKRAMENTE. [Youcat 138]

Zašto Isus hoće da neki ljudi trajno žive u siromaštvu, bezbračnoj čistoći i poslušnosti?

Bog je ljubav. On čezne za našom ljubavlju. Jedan način predanja Bogu u ljubavi jest živjeti poput Isusa – naime, u siromaštvu, čistoći i poslušnosti. Tko tako živi, slobodan je glavom, srcem i rukama za Boga i ljude.
 

Uvijek nanovo susrećemo ljude koji su dopustili da ih Isus potpuno zahvati, tako da “radi kraljevstva Božjega” (Mt 9,12) sve daju za Boga – čak i tako lijepe darove kao što su posjed, samopredjeljenje i bračna ljubav. Takav život, po EVANĐEOSKIM SAVJETIMA, u siromaštvu, ČISTOĆI i poslušnosti, svim kršćanima pokazuje da ovaj svijet nije sve. Ljudi će konačno biti sretni tek kada se s božanskim Zaručnikom susretnu “licem u lice”. [Youcat 145]

Zašto Crkva od svećenika i biskupa zahtjeva život u beženstvu (celibatu)?

Isus je živio u celibatu, čime je htio očitovati svoju nepodijeljenu ljubav prema Bogu Ocu. Preuzeti način Isusova života i živjeti u beženstvu i ČISTOĆI “radi kraljevstva nebeskoga” (Mt 19,12) već je od Isusova vremena znak ljubavi, nepodijeljena predanja Gospodinu i potpune spremnosti na služenje. Rimokatolička Crkva ovakav način života zahtijeva od svojih BISKUPA i SVEĆENIKA, a katoličke istočne Crkve samo od svojih biskupa. 
 

Celibat, veli papa Benedikt, ne može značiti “ostati bez ljubavi, nego mora značiti dopustiti da me zahvati strast za Bogom”. SVEĆENIK kao onaj koji živi u celibate treba biti plodan jer predstavlja Božje i Isusovo očinstvo. Dalje veli Papa: “Krist treba svećenike, zrele i hrabre, sposobne živjeti pravo duhovno očinstvo.” [Youcat 258]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Ignacije Antiohijski, Pismo svetom Polikarpu

Recite mojoj braći u ime Isusa Krista da vole svoje žene kao što Gospodin voli Crkvu. Ako je netko sposoban ustrajati u čednosti na čast tijelu Gospodnjem, neka to čini sa svom poniznošću... Neka sve bude učinjeno na slavu Božju. [Sv. Ignacije Antiohijski, Pismo svetom Polikarpu (MG 5, 724)]