All Questions
prev
Prethodna:4.19 Zašto posebno naglašavati brak i obitelj?
next
Sljedeći:4.21 Zašto izabrati celibate ako su ljudi stvoreni za brak?

4.20 Je li “suzdržavanje od seksa prije braka” staromodno?

Spolnost

Najintimniji način na koji muškarac i žena mogu izraziti i iskusiti svoju ljubav je u njihovom spolnom odnosu. Ovdje se potpuno daju jedno za drugo i postaju doista jedno. Iz ove spolne sjedinjenosti mogu se roditi djeca, koja su najbolje odgojena u obitelji.

Iz tih i drugih bezvremenskih razloga, danas je važno seks rezervirati za brak. Napokon, brak se temelji na istinskoj ljubavi i vjernosti: glavni sastojci su istinskog uspješnog spolnog čina.

 

Samo u braku spolni čin može biti potpuno predanje drugoj osobi u ljubavi i vrelo radosti dok ostaje otvoren novom životu (djeci).
Mudrost Crkve

Koja su dobra bračne ljubavi, za koju je spolnost određena?

Dobra bračne ljubavi, koja je za krštenike posvećena sakramentom ženidbe, jesu: jedinstvo, vjernost, nerazrješivost i otvorenost plodnosti. [KKKC 495]

Koje je značenje bračnoga čina?

Bračni čin ima dvostruko značenje: sjedinjujuće (uzajamno darivanje supružnika) i prokreativno (otvorenost prenošenju života). Nitko ne smije isključivanjem jednoga, odnosno drugoga raskinuti nerazrješivu povezanost dvaju značenja bračnoga čina koju je Bog odredio. [KKKC 496]

Što bitno pripada kršćanskoj ženidbi?

  1. Jedinstvo: Ženidba je savez čija se bit ostvaruje u tjelesnomu, duhovnom i duševnom jedinstvu muškarca i žene.
  2. Nerazrješivost: Ženidba traje “dok vas smrt ne rastavi”.
  3. Otvorenost potomstvu: Svaka ženidba mora biti otvorena za djecu.
  4. Usmjerenost prema dobru drugoga (supružnika).

 

Ako jedan od zaručnika u trenutku sklapanja ženidbe isključi bilo koju od ovih točaka, nema SAKRAMENTA ženidbe. [Youcat 416]

Koji je smisao spolnoga odnosa u braku?

Po Božjoj volji trebaju se muž i žena susresti u erotskomu i spolnom uživanju kako bi sve dublje bili povezani u ljubavi te kako bi djeca rasla iz njihove ljubavi.
 

Uživanje u tijelu, užitku i erotskoj radosti u kršćanstvu ima veliku vrijednost: “Kršćanstvo vjeruje... da je materija dobra, da je sam Bog jednom uzeo obličje čovjeka, da će čak i na nebu biti neka vrsta tijela i da će to biti bitni dio našega blaženstva, naše ljepote i snage. Kršćanstvo više od bilo koje religije poštuje ženidbu. Skoro sve velike ljubavne pjesme u svjetskoj književnosti napisali su kršćani i kršćanstvo se protivi svakome koji drži da je spolnost po sebi loša” (C. S. Lewis). Užitak, međutim, nije svrha samom sebi. Gdje se užitak jednoga para zatvori u sebe te nije otvoren novomu životu, koji bi iz njega mogao proisteći, tu se ne poštuje bit ljubavi. [Youcat 417]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Augustin, O evanđelju svetog Ivana

Gospodin, pozvan, došao je na svadbu [u Kani], kako bi potvrdio bračnu čednost i pokazao sakrament ženidbe. Jer mladenci u tom braku, za koje je rečeno: "Dobro ste vino čuvali do sada" (Iv 2,10), predstavljali su osobu Gospodnju. Za dobro vino - naime, evanđelje - Krist se zadržao do sada. [Sv. Augustin, O evanđelju svetog Ivana, 9, 2 (ML 35, 1459)]