All Questions
prev
Prethodna:4.18 Što je s čudima, magijom i okultnim?
next
Sljedeći:4.20 Je li “suzdržavanje od seksa prije braka” staromodno?

4.19 Zašto posebno naglašavati brak i obitelj?

Spolnost

Bog je stvorio ljudska bića kao izljev svoje velike ljubavi. Također nam je dao važnu zadaću: da prenesemo tu ljubav i da budemo plodni (Post 1,28).

Brak je isključiva veza muškarca i žene, koji se vole i žele provesti ostatak svog života zajedno. Kada svoju ljubav iskuse i u seksualnom odnosu, ta ljubav može doslovno postati „plodonosna“ jer su djeca začeta i rođena. Obiteljski život važan je djeci: na primjer, čini ih društvenijim i otpornijim, a to je (nadamo se) okruženje u kojem oni prvi put uče o vjeri. Stoga se obitelj ponekad naziva "kamen temeljac društva".

Brak je životna veza između muškarca i žene. Djeca koja potječu iz bračne ljubavi svojih roditelja odgajaju se i rastu u obitelji.
Mudrost Crkve

Koje je mjesto obitelji u društvu?

Obitelj je izvorna stanica ljudskoga društva i ona prethodi svakome priznanju javne vlasti. Obiteljska načela i vrjednote temelj su društvenoga života. Obiteljski je život uvođenje u društveni život. [KKKC 457]

Zašto je obitelj nezamjenjiva?

Svako dijete potječe od jednoga oca i jedne majke te je potrebno obiteljske topline i sigurnosti da bi sigurno i sretno raslo.

 

Obitelj je temeljna stanica ljudskoga društva. Samo vrjednote i načela, koji se u obitelji žive na malom, omogućuju društvenu solidarnost na velikom planu. [Youcat 369]

Koje su povrede dostojanstva braka?

To su: preljub, rastava, mnogoženstvo, rodoskvrnuće, slobodna veza (suživot, konkubinat), spolni čin prije i izvan braka. [KKKC 502]

Što je to preljub? Je li rastava opravdana?

Preljub se događa kada dvoje ljudi, od kojih je barem jedno u braku s drugom osobom, postaju intimni. Preljub je temeljno izdaja ljubavi, lom pred Bogom sklopljena saveza i nepravda prema bližnjemu. Sam je Isus izričito potvrdio nerazrješivost ženidbe: “Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja” (Mk 10,9). Pozivom na izvornu Stvoriteljevu nakanu Isus je dokinuo dopuštenje rastave braka u Staromu zavjetu.
 

Poticajno obećanje ovoga Isusova navještaja jest: “Kao djeca svoga nebeskoga Oca sposobni ste za doživotnu ljubav!” Pa ipak, nije jednostavno cijeli život biti vjeran svojemu bračnom drugu. Ljude, čiji se brak raspao, ne treba osuđivati. Međutim, kršćani koji se olako rastavljaju navlače na sebe krivnju. Griješe protiv Božje ljubavi koja je vidljiva u braku. Griješe protiv ostavljena supružnika i napuštene djece. Ipak, vjerni bračni drug može napustiti zajedničko stanovanje s osobom s kojom je brak postao nepodnošljiv. U nuždi se može i zatražiti i primijeniti civilna rastava. Crkva može u utemeljenim slučajevima povesti proces utvrđivanja valjanosti sklopljene ženidbe. [Youcat 424]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Origen, Komentar o Mateju

Bog je taj koji je spojio [dvoje ljudi] u jedno, tako da više nisu dvoje, kaže se, "već jedno tijelo"... od trenutka kada je žena udana za muškarca. A, budući da im se Bog pridružio, na ovome računu u slučaju onih koji su zajedno s Bogom, postoji "dar". [Origen, Komentar o Mateju, 14. knjiga, 16. poglavlje (MG 13, 1229)]