All Questions
prev
Prethodna:4.21 Zašto izabrati celibate ako su ljudi stvoreni za brak?
next
Sljedeći:4.23 Ako Crkva želi zaštiti život, zašto je protiv dijeljenja kondoma u Africi?

4.22 Je li loše što se borim s predbračnom čistoćom?

Spolnost

Svi su pozvani na čistoću, uključujući i oženjene. Čistoća se tiče tvoje cijele osobe. Radi se o tome tko si, kako živiš svoj život i kako možeš biti sretan/na. To uključuje suočavanje na pravi način sa seksualnim osjećajima koje svi doživljavaju.

Jednostavno traženje da udovoljiš vlastitoj požudi ne čini te istinski sretnim. Uvijek će nešto nedostajati. To je zato što je seks u osnovi izraz predanosti i ljubavi. Sam Isus dao nam je prekrasan primjer čednog života. Nije živio za sebe i svoje osjećaje, već ga je vodila njegova ljubav prema Bogu i ljudima oko njega.

 

Spolna želja dio je ljudskog bića. Čistoća nam pomaže da dobro odaberemo kako ćemo se nositi s njom. Ono što nas usrećuje jest prava ljubav, a ne požuda.
Mudrost Crkve

Što zahtijeva krjepost čistoće?

Ona zahtijeva postizavanje gospodstva nad sobom, kao izraz ljudske slobode kojoj je cilj sebedarje. U tu svrhu nužan je cjelovit i Trajan odgoj koji se ostvaruje postupnim rastom. [KKKC 489]

Kako se može živjeti u čistoj ljubavi? Što u tome pomaže?

Čisto živi tko je slobodan za ljubav, a nije rob svojih nagona i požuda. Sve što pomaže da se postane potpuniji u odnosu, zrelija, slobodnija i ljubaznija osoba pomaže i za čistiju ljubav.
 

Slobodan za ljubav postaje se samodisciplinom kojoj se mora u svakomu životnom dobu težiti, u njoj se vježbati i zadržati je. Pritom pomaže u svakoj situaciji ostati vjeran Božjim zapovijedima, kloniti se grješnih prigoda, izbjegavati dvostruki život i DVOSTRUKI MORAL te moliti Boga da me sačuva od napasti i osnaži u ljubavi. Moći živjeti u čistoj i nepodijeljenoj ljubavi u konačnici je milost i prekrasan Božji dar. [Youcat 405]

Koja sredstva pomažu življenju čistoće?

Na raspolaganju su mnoga sredstva: Božja milost, pomoć sakramenata, molitva, poznavanje sebe, praksa askeze primjerena različitim prilikama, vršenje moralnih krjeposti, posebice krjeposti umjerenosti, koja ide za tim da razum upravlja strastima. [KKKC 490]

Što je to ljubav?

Ljubav je slobodno predanje srca.
 

Potpuno ljubiti znači nešto tako zavoljeti da se iz sebe iziđe i tomu se posve preda. Glazbenik se može posve predate vrhunskomu glazbenom djelu. Odgojiteljica u vrtiću može svim srcem biti za svoje mališane. Ljubav je u svakomu prijateljstvu. Najljepši oblik ljubavi na zemlji je ipak ljubav između muškarca i žene, između dvoje ljudi koji se trajno jedno drugomu darivaju. Svaka je ljudska ljubav odraz Božje ljubavi, u kojoj su sve ljubavi sadržane. Ljubav je nutrina trojedinoga Boga. U Bogu je trajna izmjena i neprestano darivanje. Po preobilju Božje ljubavi mi ljudi imamo udjela u vječnoj Božjoj ljubavi. Što čovjek više ljubi, to je sličniji Bogu. Ljubav treba prožeti sav ljudski život, a posebno se i znakovito ostvaruje tamo gdje se muškarac i žena u braku ljube i postaju “jedno tijelo” (Post 2,24). [Youcat 402]

Koji su glavni grijesi protiv čistoće?

Grijesi koji se, svaki prema naravi svoga objekta, teško protive čistoći jesu: preljub, masturbacija, blud, pornografija, prostitucija, silovanje i homoseksualni čini. Ti su grijesi izraz mane bludnosti. Počinjeni nad maloljetnicima, ti su čini još teži nasrtaj protiv njihove tjelesne i moralne cjelovitosti. [KKKC 492]

Je li samozadovoljavanje prekršaj protiv ljubavi?

Samozadovoljavanje je teški prekršaj protiv ljubavi jer postavlja za cilj vlastito uzbuđenje i užitak, s kojim nije povezano cjelovito otvaranje u ljubavi između muškarca i žene. Stoga je “seks sa samim sobom” protivnost u sebi.
 

Crkva ne sotonizira samozadovoljavanje, nego upozorava da ga se ne bi smatralo bezazlenim. Doista su mnogi mladi i odrasli u opasnosti da se konzumiranjem slika, filmova i internetskih ponuda osame, umjesto da nađu ljubav u osobnomu odnosu. Samoća može voditi u slijepu ulicu, gdje samozadovoljavanje postaje ovisnost. Živeći po slogan: “za seks mi ne treba nitko; ja to obavim sam kako i kada hoću”, nitko se ne će usrećiti. [Youcat 409]

Što se podrazumijeva pod “bludnošću”?

Bludnost (grč. porneia) izvorno je označavala poganske seksualne prakse, kao npr. hramsku prostituciju. Kasnije se taj pojam proširio na sve oblike spolnih aktivnosti izvan bračnoga zajedništva. Danas se često rabi u smislu zakonski kažnjivih čina (bludne radnje s maloljetnom osobom, s ovisnim osobama itd.).

Bludnost često sa sobom povlači zavođenje, laž, nasilje, ovisnost i iskorištavanje. Bludnost je teško iskrivljavanje ljubavi; vrijeđa ljudsko dostojanstvo i izvrće smisao ljudske spolnosti. Države su dužne, posebno maloljetne osobe, zaštititi od razvrata. [Youcat 410]

Zašto je prostitucija jedan od oblika bludnosti?

U prostituciji ljubav postaje “roba”, a ljudska se osoba ponižava do razine objekta za užitak. Stoga je prostitucija teško kršenje ljudskoga dostojanstva i težak grijeh protiv ljubavi.
 

Oni koji iskorištavaju prostituciju – trgovci ljudima, svodnici, klijenti – sigurno snose veću krivnju nego žene, muškarci, djeca i mladi koji, često pod pritiskom ili zbog ovisnosti, prodaju svoje tijelo. [Youcat 411]

Zašto su proizvodnja i konzumiranje pornografije grijeh protiv ljubavi?

Tko iskorištava ljubav pretvarajući je u trgovačku robu tako što ljudsku spolnost odvaja od intimnosti vjerno življenje ljubavi dviju osoba, teško griješi. Tko proizvodi pornografske proizvode, tko ih konzumira i kupuje, ranjava ljudsko dostojanstvo i druge zavodi na zlo.
 

Pornografija je podvrsta prostitucije u kojoj se ljudima sugerira da “ljubav” mogu dobiti za novac. Glumci, producenti i trgovci u istoj mjeri sudjeluju na tim teškim prekršajima protiv ljubavi i ljudskoga dostojanstva. Tko konzumira pornografske medije, tko se kreće u virtalnomu porno svijetu ili sudjeluje na pornografskim događajima, uključuje se u širi krug prostitucije te pomaže prljavi posao sa seksom koji okreće milijarde. [Youcat 412]

Zašto je silovanje teški grijeh?

Tko siluje drugu ljudsku osobu, posve joj oduzima dostojanstvo. Nasilno ulazi u najdublju intimnost drugoga i ranjava ga u središtu njegove sposobnosti za ljubav.

 

Silovatelj čini zločin nad samom naravi ljubavi. Biti spolnoga sjedinjenja pripada da se može događati isključivo u okviru ljubavi koja se slobodno daruje. Tako se silovanje može dogoditi čak i u braku. Najodurnije je silovanje počinjeno nad osobama koje su u odnosu socijalne, hijerarhijske, radne ili rodbinske ovisnosti, kao što je ona između djece i roditelja ili od strane učitelja, odgojitelja, dušobrižnika i onih pod čijom su zaštitom. [Youcat 413]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Teofil iz Antiohije, Autoliku

S kršćanima obitava uzdržanost, prakticira se suzdržanost, monogamija, čuva se čednost, istrebljuje se bezakonje, istrijebljuje grijeh, vrši se pravednost, primjenjuje se zakon, vrši bogoslužje, Bog je priznao: istina upravlja, čuvari milosti, mir ih nadgleda; sveta Riječ vodi, mudrost podučava, život usmjerava, Bog vlada. [Sv. Teofil iz Antiohije, Autoliku, 3. knjiga, 15. redak (MG 6, 1141)]