DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Ankstesnis:1.6 Ar galiu atpažinti Dievą gamtoje ir pasaulyje?
next
Kitas:1.8 Ar gali būti tik viena tiesa?

1.7 Kodėl turėčiau tikėti į Dievą?

Sukūrimas ar atsitiktinumas?

Žmonės trokšta visiškos laimės. Daug kas supranta, jog galų gale laimė neatrandama sėkmėje, galioje arba turtuose. Žmonės dažnai mini, kad santykiai yra svarbus laimės šaltinis. Tikroji laimė kyla iš vidaus, iš žinojimo, kad esame mylimi ir kad elgiamės teisingai.

Svarbiausia tiesa apie žmogų yra ta, jog mes priklausome Dievui, – Jis sukūrė mus ir mus myli. Galop didžiausią laimę galima patirti tik su Juo. Gali atrodyti paprasta, bet yra gili tiesa, jog tam, kad taptum laimingas, tereikia visa širdimi sutikti su Dievo sumanymu tau ir bendradarbiauti.

Visišką laimę rasi tik Dieve, kuris tave sukūrė, pažįsta ir myli: ar dar reikia kitos priežasties, kad tikėtum?
Bažnyčios išmintis

Kodėl žmoguje glūdi Dievo troškimas?

Sukurdamas žmogų pagal savo paveikslą, Dievas pats įrašė jo širdyje troškimą jį regėti. Net jei jis šį troškimą ignoruoja, Dievas nesiliauja traukęs žmogaus prie savęs, idant šis gyventų ir rastų jame tiesos bei laimės pilnatvę, kurios be paliovos ieško. Savo prigimtimi ir pašaukimu žmogus yra religinė būtybė, pajėgi užmegzti bendrystę su Dievu. Šis artimas ir gyvybiškas ryšys su Dievu suteikia žmogui pamatinį orumą. [KBKS 2]

Kodėl ieškome Dievo?

Dievas į mūsų širdis įdėjo troškimą Jo ieškoti ir Jį surasti. Šv. Augustinas sako: „Tu mus sukūrei sau, ir mūsų širdis bus tol nerami, kol ras poilsio Tavyje.“ Šį Dievo troškimą mes vadiname religija.

Natūralu, kad žmogus ieško Dievo. Nuolatinis žmogaus tiesos ir laimės siekis galiausiai yra paieška Jo, kuris žmogų absoliučiai palaiko, absoliučiai patenkina, absoliučiai jį priima. Žmogus tik tuomet yra patenkintas savimi, kai suranda Dievą. „Kas ieško tiesos, ieško Dievo, nesvarbu, ar jam pačiam tai aišku, ar ne“ (Edita Štein – šv. Kryžiaus Teresė Benedikta). [Youcat 3]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

[Dievas] yra mūsų laimės šaltinis ir visų mūsų siekių tikslas <...> Mes siekiame Jo savo meile, kad pasiekę Jį galėtume ilsėtis tobuloje laimėje Jame, kuris yra mūsų tikslas. [Šv. Augustinas, Dievo miestas, 10 knyga, 3 sk. (ML 41, 298)]