All Tweets
prev
Prethodna:1.6 Mogu li prepoznati Boga u prirodi i u svijetu?
next
Sljedeći:1.8 Može li postojati samo jedna istina?

1.7 Zašto da vjerujem u Boga?

Stvaranje ili slučajnost?

Ljudi čeznu za konačnom srećom u svom životu. Mnogi su ljudi otkrili da se dugotrajna sreća ne može naći u uspjehu, moći ili posjedu. Ljudi često navode odnose kao važan izvor sreće. Prava sreća dolazi iznutra, od saznanja da smo voljeni i da radimo ispravno.

Najvažnija istina o čovjeku je da pripadamo Bogu - On nas je stvorio i voli nas. Na kraju, konačna se sreća može naći jedino s Njim. Možda zvuči jednostavno, ali je duboka istina, da biste bili sretni, samo je potrebno svim srcem pristati na Božji plan za vas i surađivati s tim planom.

Svoju konačnu sreću možeš naći samo u Bogu, koji te je stvorio, koji te poznaje i koji te voli. Trebaš li još razloga da bi vjerovao?