All Questions
prev
Ankstesnis:4.1 Kodėl esame žemėje?
next
Kitas:4.3 Ko Dievas prašo manęs?

4.2 Ką turėčiau daryti su savo gyvenimu?

Pašaukimas

Laikais, kai perdegimas ir depresija yra įprastas dalykas, tai yra labai svarbus klausimas. Atsakymas, kurį galime duoti, iš tikrųjų yra gana paprastas: mūsų, kaip žmonių, tikslas yra būti laimingais.

Kelias į tikrąją laimę atrandamas tik Jėzuje: Jis sakė apie save , kad yra kelias (Jn 14, 6)Jn 14, 6:Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.. Taigi, jei nori rasti didžiausią laimę, svarbu investuoti į tavo santykį su Dievu. Atrasi tą laimę, nes Dievas padės tau suprasti, ką turėtum daryti  su savo gyvenimu.

Patikėk, kad Dievas myli tave ir nori, kad būtum laimingas, tada dalinkis šia meile su kitais. Visa kita ateis.
Bažnyčios išmintis

Kaip palaiminimai siejasi su žmogaus laimės troškimu?

Jie atitinka įgimtą laimės troškimą, kurį Dievas įdėjo į žmogaus širdį, kad patrauktų jį prie savęs, ir kurį gali patenkinti tik Jis pats. [KBKS 361]

Kodėl mes ilgimės laimės?

Dievas į mūsų širdis įdiegė tokį laimės ilgesį, kurio niekas negali numalšinti, tik pats Dievas. Visi išsipildę žemiški lūkesčiai yra tik amžinosios laimės ragavimas. Jais Dievas traukia žmones prie savęs. [Youcat 281]

Kas yra laisvė ir kam ji reikalinga?

Laisvė yra Dievo dovanota galia veikti visiškai savarankiškai, laisva valia; kas yra laisvas, tas veikia valingai ir sąmoningai.

Dievas sukūrė mus laisvus ir nori, kad būdami laisvi nuoširdžiai pasirinktume gėrį, taip pat ir aukščiausią Gėrį – Dievą. Juo daugiau darome gero, tuo tampame laisvesni. [Youcat 286]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

<...> mes, jo valia pašauktieji Kristuje Jėzuje, esame nuteisinami ne dėl savęs pačių ir ne dėl savo išminties, proto, šventumo arba darbų, kuriuos darėme tyra širdimi, bet tikėjimu, kuriuo nuo pat pradžių visus nuteisino visagalis Dievas; tebūna jam garbė per amžių amžius. Amen. Tad ką gi mums daryti, broliai? Liausimės darę gerus darbus ir nustosime mylėję? Tegu Viešpats neleidžia, kad tarp mūsų tai nutiktų, bet skubėkime rūpestingai ir džiugiai atlikti kiekvieną gerą darbą. [Šv. Klemensas Romietis, Laiškas korintiečiams, 32, 4 sk. (MG 1, 272; vertimas į lietuvių k. iš Valandų liturgija, III tomas, Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2015, p. 60-61)]