All Questions
prev
Ankstesnis:1.5 Ar mokslas ir tikėjimas prieštarauja vienas kitam?
next
Kitas:1.7 Kodėl turėčiau tikėti į Dievą?

1.6 Ar galiu atpažinti Dievą gamtoje ir pasaulyje?

Sukūrimas ar atsitiktinumas?

Sukūrimas ar atsitiktinumas?

Jeigu atidžiai pažvelgsi į gamtą, pamatysi, jog viskas gražiai dera tarpusavyje. Argi neatrodo neįtikima, kad visa tai atsirado atsitiktinai? Nei viena teorija apie gyvybės ir Visatos kilmę nėra išbaigta, nepripažindama už visa ko slypinčio Proto, arba Kūrėjo. Mes vadiname šį protą Dievu.

Kaip ir menininkas, Dievas atskleidžia kai ką apie save per gamtą, būtent, kad Jis egzistuoja ir kad sukūrė pasaulį (tai vadinama natūraliu apsireiškimu). Pagrindinė tikėjimo žinia yra ta, jog Dievas sukūrė pasaulį iš meilės žmonėms.

Lygiai kaip ir menininkas, Dievas atsiskleidžia savo kūriniuose. Tikrai tvarka ir grožis, kuriuos matome, neatsirado atsitiktinai.
Bažnyčios išmintis

Ar galima pažinti Dievą vien proto šviesa?

Iš kūrinijos, t. y. iš pasaulio ir iš žmogaus asmens, žmogus vien savo protu tikrai gali pažinti Dievą kaip visatos pradžią ir tikslą, kaip aukščiausiąjį gėrį, kaip begalinę tiesą ir grožį. [KBKS 3]

 

Ar galime pažinti Dievo buvimą?

Taip. Žmogaus protas tikrai gali pažinti Dievą.

Pačiame pasaulyje nėra nei jo buvimo pagrindo, nei jo tikslo. Visa, kas egzistuoja, yra daugiau, nei matoma iš šalies. Pasaulio tvarka, grožis ir raida rodo, kad yra kai kas daugiau už jį patį, kad yra Dievas. Žmogus yra atviras tiesai, gėriui ir grožiui. Jis girdi savo sąžinės balsą, kuris liepia jam daryti gera ir saugotis blogio. Kas išmintingai klauso šio balso, atranda Dievą. [Youcat 4]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

Taigi dėl Jo buvimo šio pasaulio, regimo danguje ir aplink mus esančioje žemėje, Kūrėju, Dievas buvo žinomas visoms tautoms dar prieš joms buvus įskiepytoms į Kristaus tikėjimą. [Šv. Augustinas, Apie Evangeliją pagal Joną, Traktatas 106, 4 (ML 35, 1910)]