All Questions
prev
Ankstesnis:2.30 Kaip atsirado ortodoksų Bažnyčios?
next
Kitas:2.32 Kas buvo ispanų inkvizicija?

2.31 Kodėl vyko smurtiniai kryžiaus žygiai?

Musulmonai, barbarai ir ortodoksai

Pradinė kryžiaus žygių idėja buvo apsaugoti krikščionis Šventojoje Žemėje ir piligrimus, keliaujančius į šventas vietas, nuo musulmonų smurto ir priespaudos.

Tačiau kryžiuočiai kartais naudodavo per daug smurto. Dažnai prisidengiant kryžiaus žygiais vyko naikinimas ir plėšikavimas. Tokiems dalykams negali būti jokio pateisinimo! 2001 m. popiežius Jonas Paulius II sakė: „Už visus tuos kartus, kai musulmonai ir krikščionys nuskriaudė vieni kitus, turime prašyti Dievo atleidimo ir turime vieni kitiems atleisti“.

Kryžiaus žygių tikslas buvo apsaugoti krikščionis nuo musulmonų priespaudos Šventojoje Žemėje, bet kryžiuočiai dažnai naudodavo netinkamas priemones.
Štai ką sako popiežiai

Dievas, kuriam siekiame tarnauti, yra taikos Dievas. Jo šventas Vardas niekada neturi būti naudojamas neapykantai ir smurtui pateisinti <...> Pernelyg dažnai jauni žmonės suradikalinami religijos vardu, kad sėtų nesantaiką ir baimę bei suardytų patį mūsų visuomenės audinį. Kaip svarbu, kad mes būtume matomi kaip taikos pranašai, taikdariai, kviečiantys kitus gyventi taikoje, darnoje ir abipusėje pagarboje! Tegul Visagalis paliečia širdis tų, kurie užsiima šiuo smurtu, ir suteikia savo taiką mūsų šeimoms ir bendruomenėms. [Popiežius Pranciškus, Ekumeninis ir tarpreliginis susitikimas Nairobyje, 2015 m. lapkričio 26 d.]