All Questions
prev
Předchozí:2.30 Jak vznikla pravoslavná církev?
next
Následující:2.32 Co je španělská inkvizice?

2.31 Proč došlo ke krutým křížovým výpravám?

Muslimové, misionáři a pravoslavní

Původní myšlenkou křížových výprav bylo chránit křesťany ve Svaté zemi i poutníky na cestě ke svatým místům před násilím a útlakem ze strany muslimů.

Křížové výpravy se ale někdy uchylovaly k nepřiměřenému násilí. Pod záminkou obrany často docházelo k plenění a drancování. Pro takovéto věci neexistuje žádné ospravedlnění! Roku 2001 papež Jan Pavel II. řekl: „Za všechny časy, kdy se muslimové a křesťané vzájemně napadali, musíme žádat o odpuštění Boha a nabídnout si vzájemné odpuštění.“

Křížové výpravy měly chránit křesťany ve Svaté zemi, ale křižáci často používali špatné prostředky.
Co k tomu říkají papežové

Bůh, jemuž se snažíme sloužit, je Bohem pokoje. Jeho svaté jméno nesmí být nikdy užíváno k ospravedlňování nenávisti a násilí. Z mladých lidí se příliš často stanou extrémisté, kteří pak ve jménu náboženství rozsévají svár a strach a trhají vazby naší společnosti. Je proto důležité, aby v nás lidé rozpoznávali proroky a tvůrce pokoje, kteří zvou druhé, aby žili v míru, souladu a vzájemné úctě! Kéž se Všemohoucí dotkne srdcí těch, kteří páchají ono násilí, a dopřeje svůj pokoj našim rodinám a společenstvím! (Papež František, ekumenické a mezináboženské setkání v Nairobi, 26. listopadu 2015)