DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Ankstesnis:2.31 Kodėl vyko smurtiniai kryžiaus žygiai?
next
Kitas:2.33 Kas atsitiko prasidėjus Atgimimui (Renesansui)?

2.32 Kas buvo ispanų inkvizicija?

Musulmonai, barbarai ir ortodoksai

Ispanijos karalius viduramžiais įsteigė ispanų inkviziciją, kad užtikrintų katalikų tikėjimo grynumą. Iš pradžių Bažnyčia palaikė šią tyrimo (inkvizicijos) tarnybą, tačiau vos po dvejų metų popiežius Sikstas IV pasmerkė dirbančiųjų ispanų inkvizicijoje smurtinę veiklą bei godumą.

Baisu matyti, kad Bažnyčios vardu buvo įvykdyta siaubingų nusikaltimų. Šimtai, o gal net tūkstančiai žmonių buvo nužudyti. Tokie nusikaltimai žmoniškumui negali būti pateisinami. Tai tiesiogiai prieštarauja Jėzaus meilės, taikos ir teisingumo žiniai! 2000 m. popiežius Jonas Paulius II paprašė atleidimo už ispanų inkvizicijos laikotarpiu padarytą blogį.

Ispanijos karalius įkūrė inkviziciją siekdamas gryno tikėjimo. Ši nukrypo nuo pradinės misijos ir įvykdė siaubingus veiksmus Bažnyčios vardu.
Štai ką sako popiežiai

Inkvizicijos institucija buvo panaikinta. Bažnyčios vaikai turi su atgailos dvasia grįžti prie sutikimo, duoto – ypač tam tikrais amžiais – nepakantumui ir netgi smurto naudojimui dėl tarnavimo tiesai. Ši atgailos dvasia, žinoma, reiškia tvirtą pasiryžimą ateityje ieškoti Evangeliją atitinkančių būdų liudyti tiesą. [Jonas Paulius II, Laiškas kardinolui Etchegaray, 2004 m. birželio 15 d.]