All Questions
prev
Predchádzajúce:2.30 Ako vznikla Pravoslávna cirkev?
next
Ďalej:2.32 Čo je to španielska inkvizícia?

2.31 Prečo došlo ku krutým križiackym výpravám?

Moslimovia, barbari a pravoslávni

Pôvodný zámer za križiackymi výpravami bol chrániť kresťanov vo Svätej zemi a pútnikov na ceste k svätým miestam pred násilím a útlakom zo strany moslimov.

Križiaci však niekedy bývali príliš násilní. Pod rúškom križiackej výpravy často prebiehalo plienenie a ničenie. Na takéto veci neexistuje dôvod! V roku 2001 povedal pápež Ján Pavol II: „Pre všetky tie chvíle, kedy na seba moslimovia a kresťania útočili, musíme Boha prosiť o odpustenie, rovnako musíme odpustiť aj sebe navzájom.“

Križiacke výpravy mali chrániť kresťanov vo Svätej zemi pred moslimským útlakom, no križiaci často nevyužívali správne prostriedky.
Toto hovoria pápeži

Boh, ktorému chceme slúžiť, je Bohom pokoja. Jeho sväté meno sa nesmie používať na ospravedlnenie nenávisti a násilia… Mladí ľudia sa príliš často radikalizujú v mene náboženstva, aby zasievali nezhody a strach či trhali našu spoločnosť na kusy v jej samom jadre. Preto je nesmierne dôležité, aby sme vystupovali ako proroci pokoja, mierotvorcovia, ktorí pozývajú druhých k životu v mieri, súlade a vzájomnej úcte! Nech sa Všemohúci dotkne sŕdc tých, ktorí sa zapájajú do týchto násilností, a nech udelí pokoj našim rodinám a spoločenstvám.    [Pápež František, ekumenické a medzináboženské stretnutie v Nairobi, 26. novembra 2015]