DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Ankstesnis:2.25 Kaip prasidėjo vienuolinis gyvenimas?
next
Kitas:2.27 Kaip Šiaurės Europa tapo katalikiška?

2.26 Kokios islamo ištakos?

Musulmonai, barbarai ir ortodoksai

Septintajame amžiuje arabas, vardu Muchamedas, tvirtino, kad jam angelas Gabrielius padiktavo dieviškuosius apreiškimus. Jie buvo užrašyti Kurane. Dar yra ir chadysai – knyga, kurioje Muchamedas ir jo sekėjai paaiškina Kuraną. Šaryjos įstatymai kildinami iš Kurano ir chadysų.

Islamas greitai plito arabų pasaulyje, be kita ko, ir kariaujant su žydais, krikščionimis bei kitų tikėjimų išpažinėjais. Islame Jėzus laikomas pranašu, bet ne Dievo Sūnumi, kas Jis iš tikrųjų yra. Jėzaus mirtį ant kryžiaus ir jo Prisikėlimą  islamas taip pat neigia.

VII amžiuje Muchamedas išplatino religiją, išpažįstančią vieną Dievą, bet be Jėzaus kaip Viešpaties ir Išgelbėtojo.
Štai ką sako popiežiai

1219 m. [šventasis] Pranciškus gavo leidimą vykti į Egiptą pakalbėti su musulmonų sultonu Melek-el-Kameliu ir ten skelbti Jėzaus Evangeliją <...> Kovų tarp krikščionijos ir islamo amžiuje Pranciškus, sąmoningai ginkluotas tik tikėjimu ir asmeniniu romumu, žengė veiksmingo dialogo keliu. Metraščiuose pranešama, jog musulmonų sultonas priėmęs jį palankiai ir nuoširdžiai. Tai pavyzdys šiandieniams krikščionių ir musulmonų santykiams – skatinti dialogą tiesoje, vieniem kitus gerbiant ir suprantant <...> [Popiežius Benediktas XVI, Bendrosios audiencijos katechezė, 2010 m. sausio 27 d.]