All Questions
prev
Poprzedni:2.30 Jak powstał Kościół prawosławny?
next
Następny:2.32 Czym była hiszpańska inkwizycja?

2.31 Po co były te okrutne wyprawy krzyżowe?

Muzułmanie, barbarzyńcy i chrześcijanie prawosławni

Pierwotnym celem wypraw krzyżowych była ochrona chrześcijan w Ziemi Świętej oraz zmierzających do świętych miejsc pielgrzymów przed prześladowaniem ze strony muzułmanów. Niestety, krzyżowcy nadużywali czasem przemocy. Wyprawy krzyżowe stały się przykrywką dla niszczenia i rabowania, a to nie może nigdy być uznane za dobre! W 2001 roku papież Jan Paweł II powiedział:

Za wszystkie sytuacje, w których muzułmanie i chrześcijanie krzywdzili się wzajemnie, musimy prosić Wszechmogącego o przebaczenie i przebaczyć sobie nawzajem.

Krucjaty miały na celu ochronę chrześcijan w Ziemi Świętej przed muzułmańskimi prześladowaniami, ale krzyżowcy często sięgali po złe środki.