All Questions
prev
Ankstesnis:4.34 Kodėl blogai dirbtinis apvaisinimas in vitro?
next
Kitas:4.36 O kaip kamieninės ląstelės ir genetiškai modifikuoti augalai?

4.35 Kas yra klonavimas?

Dirbtinė inseminacija, embrionai ir klonavimas

Klonavimas yra dirbtinis ląstelių, gyvūnų ar net žmonių dauginimas. Kol jis susijęs su ląstelėmis ir gyvūnais, neperžengiant tam tikrų ribų, tai leistina. Tačiau ta pati technika gali būti naudojama žmonių atžvilgiu. Ji draudžiama daugelyje šalių – ir dėl svarių priežasčių.

Didelė terapinio klonavimo problema yra ta, jog žmogaus embrionas „auginamas“, kad būtų panaudotas kaip žaliava kito žmogaus gydymui. Kaip galima, neilgai trukus nuo jo gyvenimo pradžios, nužudyti vieną žmogų, kad išgelbėtum kitą? Visi turi teisę į gyvybę, nepaisant amžiaus. Šitaip „krapštinėtis“ su žmogaus audiniu negali būti teisinga!

Klonavimu sukuriama genetiškai identiška kopija. Žmogaus klonavimas vienus žmones padaro kitų įrankiais.
Štai ką sako popiežiai

Naujos problemos, susijusios su <...> embrioninių kamieninių ląstelių tyrimais ir bandymais klonuoti žmones, aiškiai parodo, kad nekūnišku dirbtiniu apvaisinimu buvo peržengta riba, tarnavusi žmogaus kilnumo apsaugai. Kai žmonės silpniausiame ir labiausiai beginkliame gyvenimo etape atrenkami, atmetami, nužudomi arba naudojami kaip paprasčiausia „biologinė medžiaga“, kaip galima nuneigti, kad su jais elgiamasi nebe kaip su „kuo nors“, bet veikiau kaip su „kažkuo“, taip abejojant pačia žmogaus kilnumo samprata? [Popiežius Benediktas XVI, Tikėjimo mokymo kongregacijai, 2008 m. sausio 31 d.]