Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:4.34 Pse është i gabuar fekondimi in vitro (FIV)?
next
Tjetra:4.36 Çka janë qelizat staminale dhe organizmat e modifikuar gjenetikisht?

4.35 Çka është klonimi?

Fekondimi artificial, embrionet dhe klonimi

Klonimi është riprodhimi artificial i qelizave, kafshëve apo edhe qenieve njerëzore. Për sa kohë që ka të bëjë me qelizat dhe kafshët, kjo është e lejueshme brenda kufijve të caktuar. Por, e njëjta teknikë mund të përdoret te njerëzit. Kjo është e ndaluar në shumë vende, dhe për një arsye të mirë.

Problemi i madh me klonimin terapeutik është se një embrion njerëzor është ‘rritur’ [> 4,34] për të shërbyer si një burim për të shëruar një qenie tjetër njerëzore. Si mund të vrisni një qenie njerëzore menjëherë pasi jeta e tij ka filluar, në mënyrë që të shpëtoni një tjetër [> 4.30]? Gjithkush ka të drejtë të jetojë, pavarësisht moshës së tyre. Tentativa me indet njerëzore në këtë mënyrë nuk mund të jetë e drejtë!

Klonimi krijon një kopje identike gjenetike. Klonimi njerëzor i bënë disa qenie njerëzore mjet për të tjerët.
Ja çfarë thonë Papët

Problemet e reja të shoqëruara ... me hulumtimin mbi qelizat burimore embrionale dhe me përpjekjet për klonimin njerëzor, tregojnë qartë se me fekondimin artificial jashtëtrupor, pengesa që shërbeu për të mbrojtur dinjitetin njerëzor është shkelur. Kur qeniet njerëzore, në fazën më të dobët dhe më të pambrojtur të jetës së tyre zgjidhen, braktisen, vriten ose përdoren thjesht si "material biologjik", si mund të mohohet që ato nuk po trajtohen më si "dikush", por më tepër si "diçka", pra, duke vënë në pikëpyetje vetë konceptin e dinjitetit njerëzor? [Papa Benedikti XVI, Kongregacionit për Doktrinën e Besimit, 31 Janar 2008]