All Questions
prev
Ankstesnis:4.33 Kaip dėl dirbtinės inseminacijos ir surogatinių motinų?
next
Kitas:4.35 Kas yra klonavimas?

4.34 Kodėl blogai dirbtinis apvaisinimas in vitro?

Dirbtinė inseminacija, embrionai ir klonavimas

Dirbtinai apvaisinant in vitro, kiaušialąstės apvaisinamos spermatozoidais laboratorijoje. Apvaisinama daug kiaušialąsčių, o į gimdą perkeliama tik viena arba kelios. Likusieji embrionai sunaikinami, naudojami tyrimams arba užšaldomi vėlesniam naudojimui.

Šitaip žaisti su žmogaus gyvybe negali būti teisinga! Tėvai neturi „teisės į vaiką“ vien tik dėl savo pačių laimės, nesvarbu, kokia kaina. Vaikas yra dovana, laisvai priimama iš Dievo.

Dirbtinai apvaisinant in vitro sukuriama daug žmogaus embrionų, iš kurių panaudojami tik vienas ar du. Kiti nužudomi arba užšaldomi vėlesniam naudojimui.
Bažnyčios išmintis

Kodėl inseminacija ir dirbtinis apvaisinimas yra amoralūs?

Jie amoralūs dėl to, kad gyvybės pradėjimas atskiriamas nuo akto, kuriuo sutuoktiniai dovanoja save vienas kitam, ir technika iškeliama aukščiau už žmogaus asmens kilmę ir paskirtį. Negana to, heterologinė inseminacija ir apvaisinimas, technikos priemonėmis įtraukiant sutuoktinių porai svetimą asmenį, pažeidžia vaiko teisę gimti iš jam žinomų ir santuokos sujungtų tarpusavyje tėvo ir motinos, turinčių išskirtinę teisę tapti tėvais tik vienas kito dėka. [KBKS 499]

Kas yra vagystė ir ką draudžia Septintas įsakymas?

Vagystė yra neteisėtas svetimo turto pasisavinimas.

Neteisėtas svetimo turto pasisavinimas yra Septinto įsakymo pažeidimas, net jei tam neprieštarauja valstybės įstatymai. Kas neteisinga prieš Dievą, yra nusižengimas. Septintą įsakymą pažeidžia ne tik vagystė, bet ir neteisėtas atlyginimo neišmokėjimas, rastų daiktų negrąžinimas, bet kokia apgavystė. Septintas įsakymas taip pat draudžia įdarbinti darbuotojus nežmoniškomis sąlygomis, nesilaikyti sudarytų sutarčių, gautą pelną iššvaistyti, neatsižvelgiant į socialinius įsipareigojimus, dirbtinai pakelti ar sumažinti kainas, kelti grėsmę bendradarbių darbo vietai, kyšininkavimą ar korupciją, kurstyti priklausomus bendradarbius vykdyti nelegalius aktus, blogai dirbti ar reikalauti per didelių honorarų, švaistyti visuomeninį turtą ir aplaidžiai jį tvarkyti, klastoti pinigus, čekius, sąskaitas ar vengti mokėti mokesčius. [Youcat 428]

Štai ką sako popiežiai

Pamatinis principas visada bus žmogaus kilnumas, pagarba jo neatimamoms pagrindinėms teisėms, kurios pasitelkiamos daugumos mūsų amžininkų, tačiau kurios tikrovėje tam tikruose žemės regionuose yra paminamos. Tarp šių teisių, žinoma, yra pagarba žmogaus gyvybei visais jo vystymosi etapais nuo pradėjimo iki senatvės ir taip pat pagarba žmogaus embrionui, su kuriuo negalima eksperimentuoti, tarsi jis būtų daiktas. [Popiežius Jonas Paulius II, Kreipimasis į Belgijos civilinę valdžią, 1985 m. gegužės 20 d.]