All Questions
prev
Previous:4.34 Ano ang mali sa in vitro fertilization (IVF)?
next
Next:4.36 Ano naman ang mga stem cell at binago na pananim genetically?

4.35 Ano ang cloning?

Artipisyal na pagpapabinhi, embryo, at pag-clone

Ang cloning ay artipisyal na pagpaparami ng mga cell, hayop, o kahit na mga tao. Hangga't may kinalaman ito sa mga cell at hayop, pinapayagan ito sa loob ng ilang mga limitasyon. Ngunit ang parehong pamamaraan ay maaaring magamit sa mga tao. Ipinagbabawal ito sa maraming mga bansa, at sa mabuting kadahilanan.

Ang malaking problema sa panterapeutikang pag-clone ay ang isang embryo ng tao na 'lumago' upang magsilbing isang mapagkukunan para sa paggamot ng ibang tao. Paano mo mapapatay ang isang tao sa ilang sandali lamang pagkatapos magsimula ang kanyang buhay, upang mailigtas ang iba? Ang bawat isa ay may karapatan sa buhay, anuman ang kanilang edad. Ang pagkutingting sa tisyu ng tao sa ganitong paraan ay hindi maaaring tama!

Gumagawa ang cloning ng isang magkatulad na kopya ng genetiko. Ang pag-clone ng tao ay gumagawa ng ilang mga tao na gamit ang iba.
This is what the Popes say

Ang mga bagong problemang nauugnay ... sa pagsasaliksik sa mga embryonic stem cell at sa mga pagtatangka sa pag-clone ng tao, malinaw na ipinapakita na sa sobrang artipisyal na pagpapabunga, ang hadlang na nagsisilbing protektahan ang dignidad ng tao ay nalabag. Kapag ang mga tao, sa pinakamahina at pinaka walang pagtatanggol na yugto ng kanilang buhay ay napili, inabandona, pinatay o ginamit bilang simpleng "biological material", paano maikakaila na hindi na sila tinatrato bilang "isang tao" ngunit bilang "isang bagay ", Samakatuwid, pagtatanong sa mismong konsepto ng dignidad ng tao? [Pope Benedict XVI, To the Congregation for the Doctrine of the faith, 31 Jan. 2008]