All Questions
prev
Predchádzajúce:4.34 Čo je zlé na umelom oplodnení v skúmavke?
next
Ďalej:4.36 A čo kmeňové bunky alebo geneticky modifikované plodiny?

4.35 Čo je to klonovanie?

Umelé oplodnenie, embryá a klonovanie

Klonovanie je umelé rozmnožovanie buniek, zvierat, alebo dokonca ľudských bytostí. Kým sa týka len buniek a zvierat, je do istej miery prípustné. Rovnakú technológiu možno však použiť aj na ľudí. To je v mnohých krajinách zakázané – a sú na to dobré dôvody.

Najväčší problém s terapeutickými klonovaním je skutočnosť,  že sa „vypestuje“ ľudské embryo, ktoré má slúžiť ako zdroj liečby pre inú ľudskú bytosť. Ako môže človek zabiť jednu ľudskú bytosť krátko po začatí života, aby mohol zachraňovať inú? Každý má právo na život, a to bez ohľadu na vek. Takéto zahrávanie sa s ľudským tkanivom nemôže byť správne!

Pri klonovaní vzniká geneticky totožná kópia. Klonovanie ľudí robí z jedných ľudí nástroje druhých.
Toto hovoria pápeži

Nové problémy spojené… s výskumom embryonálnych kmeňových buniek a s pokusmi o ľudské klonovanie sú jasným dôkazom toho, že pri mimotelovom umelom oplodnení bola prekročená hranica, ktorá chránila ľudskú dôstojnosť. keď sa ľudské bytosti v najlepšom a najzraniteľnejších čase svojho života  triedia, opúšťajú, zabíjajú  alebo používajú len ako akýsi „biologický materiál“, kto ešte môže poprieť, že sa s nimi nezaobchádza ako s „niekým“, ale s „niečím“,  spochybňujúc tak samotný koncept ľudskej dôstojnosti? [Pápež Benedikt XVI., príhovor Kongregácii pre náuku viery, 31 januára 2008]