All Questions
prev
Předchozí:4.34 Může být řešením umělé oplodnění (IVF)?
next
Následující:4.36 A co kmenové buňky a geneticky upravené plodiny?

4.35 Co je to klonování?

Umělé oplodnění, embrya a klonování

Klonování je umělá reprodukce buněk, zvířat nebo dokonce lidských bytostí. Pokud se týká pouze buněk a zvířat, je v určitých mezích přípustné. Ale stejnou techniku lze použít i na lidských bytostech. V mnoha zemích je to zakázané, a to z dobrých důvodů.

Velký problém s terapeutickým klonováním je, že lidské embryo se „pěstuje“, aby sloužilo jako zdroj k léčení dalších lidí. Jak můžeš zabít jednu lidskou bytost poté, co začal její život, abys zachránil jinou? Každý má právo na život bez ohledu na svůj věk. „Záplatování“ lidskou tkání takovýmto způsobem nemůže být správné!

Klonování vytváří geneticky identické kopie. Lidské klonování dělá z některých lidských bytostí nástroj pro ostatní.
Co k tomu říkají papežové

Nové problémy spojené s výzkumem embryonálních kmenových buněk a se snahami o klonování člověka jasně ukazují, že společně s mimoděložním umělým oplodněním byla narušena bariéra sloužící k ochraně lidské důstojnosti. Když jsou lidské bytosti v tom nejslabším a nejbezbrannějším stadiu svého života selektovány, opouštěny a zabíjeny nebo jsou používány jako pouhý „biologický materiál“, jak lze popírat, že se k nim již nepřistupuje jako „k někomu“, ale spíše jako „k něčemu“, a tak je napadán sám koncept lidské důstojnosti? (Papež Benedikt XVI., promluva k účastníkům plenárního zasedání Kongregace pro nauku víry, 31. ledna 2008)