All Questions
prev
Ankstesnis:4.29 Kaip atliekamas abortas?
next
Kitas:4.31 Ar turiu priimti savo kūną tokį, koks jis yra?

4.30 O jeigu moterį išprievartavo, ji nenori vaiko arba serga?

Žmogaus gyvybė

Tai – labai sunkios situacijos, kurių iš tiesų negalima aptarti keliomis eilutėmis. Išprievartavimas yra baisus nusikaltimas ir suprantama, kad dėl jo pastojusi moteris svarsto apie abortą. Tačiau ar teisinga nekaltą vaiką versti sumokėti  už žiaurų prievartautojo nusikaltimą? Motina ir vaikas turi tokią pat teisę į gyvybę ir rūpestį – taip pat ir kitais nepageidaujamo nėštumo atvejais.

Jei motina sunkiai serga, medicininė procedūra jai išgelbėti kartais gali nutraukti jos vaiko gyvybę. Tokiais atvejais labai sunku pasielgti teisingai, nes reikia pasirinkti tarp dviejų blogybių. Ši situacija labai skiriasi nuo aborto , nes medicininiu motinos gydymu nėra siekiama vaiko nužudymo, nors viena iš operacijos pasekmių yra vaiko mirtis. Mums tikrai reikia Dievo pagalbos , kad galėtume priimti tokius sudėtingus sprendimus!

Išprievartavimas – baisus nusikaltimas. Kartais nėštumas prasideda netinkamu laiku. Bet negimęs vaikas turi teisę gyventi – kaip ir jo motina!
Bažnyčios išmintis

Kada veiksmas yra morališkai geras?

Veiksmas morališkai geras, kai kartu geras ir jo objektas, ir tikslas, ir aplinkybės. Pasirinktasis objektas gali vienas sugadinti visą veiksmą, net jei intencija ir būtų gera. Neleistina daryti blogio, siekiant, kad iš to kiltų gėris. Blogas tikslas gali sugadinti veiksmą, net jei jo objektas savaime ir geras. Ir priešingai, geras tikslas nedaro gero tokio elgesio, kuris blogas dėl savo objekto, nes tikslas nepateisina priemonių. Aplinkybės gali sumažinti ar padidinti veikėjo atsakomybę, bet negali pakeisti pačių veiksmų moralinės kokybės ir savaime blogo veiksmo niekada nepadaro gero. [KBKS 368]

Ar yra niekada neleistinų veiksmų?

Kai kurie veiksmai niekada neleistini dėl jų objekto (pavyzdžiui, piktžodžiavimas, žmogžudystė, svetimavimas). Jų pasirinkimą lemia valios netvarka, t. y. moralinis blogis, kurio negalima pateisinti iš jo galinčiu kilti gėriu. [KBKS 369]

Ar galima daryti blogį dėl gėrio?

Ne, niekada negalima daryti blogio ar su juo susitaikyti tikintis, kad iš to atsiras gėris. Kartais nieko kito nelieka, tik susitaikyti su mažesniu blogiu, kad būtų išvengta didesnio.

Tikslas nepateisina priemonių. Neteisinga palikti namus, kad stabilizuotum savo santuoką. Taip pat neteisinga panaudoti embrionus kamieninėms ląstelėms tirti, net jei tie tyrimai lemtų nepaprastų medicinos laimėjimų. Klaidinga išprievartavimo aukai „padėti“ atsikratyti vaiko. [Youcat 292]

Štai ką sako popiežiai

Norėčiau dabar tarti keletą žodžių specialiai moterims, kurios patyrė abortą. Bažnyčia gerai žino daugybę veiksnių, galėjusių lemti jūsų sprendimą; ji neabejoja, kad daugeliu atveju šis sprendimas buvo skausmingas ar net sukrečiantis. Galbūt žaizda jūsų širdyje dar nėra užgijusi. Tai, kas atsitiko, tikrai buvo ir tebėra labai bloga. Bet nenustokite drąsos ir nepraraskite vilties. Geriau pasistenkite suprasti, kas atsitiko, ir garbingai tai išgyventi. Jei dar nenusižeminote ir su pasitikėjimu neatsivėrėte atgailai, padarykite tai. Maloningasis Tėvas pasirengęs suteikti jums savo atleidimą ir ramybę Susitaikymo sakramentu. Pagaliau suprasite, kad niekas nėra galutinai prarasta ir pajėgsite paprašyti atleidimo savo kūdikį, dabar gyvenantį Viešpatyje. [Popiežius Jonas Paulius II, Evangelium Vitae, 99]