Alle Vragen
prev
Vorige:5.18 Is het niet beter om te bidden in plaats van naar de dokter te gaan?
next
Volgende:5.20 Tot welke heiligen kan ik bidden in een crisis? Tot wie kan ik bidden bij besmettelijkheid of dood?

5.19 Er bidden zoveel mensen: waarom komt er geen einde aan de ramp?

Bidden tijdens een crisis

We krijgen te horen dat we in de kracht van het gebed moeten geloven, maar er zijn zoveel grote en kleine tragedies, ondanks ons eerlijke gebed voor een betere uitkomst! Laat je niet ontmoedigen! Gebed is belangrijk: Allereerst is het een manier om met God verbonden te zijn. Zo bezien is het een voorproefje en het begin van wat ons te wachten staat in de hemel. Denk aan Jezus' eigen woorden toen hij God in zijn gebed om een ​​grote gunst vroeg: "Laat niet mijn wil gebeuren, maar die van U" (Lc 22,42). Als dat eerlijk onze houding is, kunnen we God inderdaad smeken om te helpen, te genezen, lijden weg te nemen… En God zal naar onze gebeden luisteren en ons alles geven wat goed voor ons is! (Mt 6,6). Hier volgen enkele mogelijke redenen waarom kan lijken alsof er geen antwoord is.

 

1. Gods blikveld is groter dan het onze. Het kan zijn dat je pas veel later beseft hoe Hij aanwezig was en hielp in een moeilijke situatie. Vaak helpt God op een heel andere wijze dan we hadden gevraagd of verwacht.

2. Soms bidden we voor de verkeerde dingen of met de verkeerde houding (Jak 4,2-3). Gebed is meer dan een “boodschappenlijstje” naar God zenden. Gebed gaat allereerst over een onzelfzuchtige relatie met God.

3. Vaak is de aanwezigheid van een vriend de beste hulp die je kunt krijgen: Jezus is bij je, vooral als het moeilijk is. Door te bidden open je jezelf voor zijn aanwezigheid. Niets is belangrijker dan dit, want met Hem kun je alles aan (Fil 4,13).

4. De onverwachte hulp van een andere mens kan letterlijk een godsgeschenk zijn. Het ingrijpen van God respecteert vaak de natuurlijke gang van zaken: zulke alledaagse wonderen komen vaker voor dan je denkt!

5. Jezus heeft niet al het lijden weggenomen. Zijn boodschap gaat verder dan genezing hier op. Hij kwam vooral om ons een ​​nieuw perspectief te geven: dat van een beter leven met onze goede Vader die ons opwacht in de hemel, een leven dat eeuwig zal duren.

Gods perspectief is groter dan het onze: je ziet misschien niet hoe hij antwoordt. Bid en je hoeft de crisis niet alleen onder ogen te zien!