All Questions
prev
Předchozí:5.18 Není lepší se modlit než jít k doktorovi?
next
Následující:5.20 Ke kterým svatým se mohu modlit během krize? Ke komu se mohu modlit v případě nákazy či smrti?

5.19 Tolik lidí se modlí: proč ještě existují neštěstí?

Modlitba během krize

Říká se, že máme věřit v sílu modlitby, ale i přes naši upřímnou modlitbu za lepší výsledek se odehrává tolik velkých i malých tragédií! Nenechte se odradit! Modlitba je důležitá: zaprvé je to způsob spojení s Bohem. Je to tedy předzvěst a začátek toho, co nás čeká v nebi. Vzpomeň si na Ježíšova vlastní slova, když prosil Boha o velkou laskavost ve své modlitbě: „Ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“ (Lk 22,42). Pokud je to náš upřímný postoj, můžeme skutečně prosit Boha, aby pomohl, uzdravil, odstranil utrpení ... A Bůh vyslyší naše modlitby a dá nám vše, co je pro nás dobré! (Mt 6,6) Zde je několik důvodů, proč se může zdát, že nepřichází žádná odpověď:

  1. Boží perspektiva je větší než ta naše. Teprve mnohem později si můžeš uvědomit, jak byl přítomen a pomáhal v obtížné situaci. Bůh často pomáhá velmi odlišným způsobem, než jsme žádali nebo očekávali.  
  2. Někdy se modlíme za špatné věci nebo se špatným přístupem (Jak 4,2n). Modlitba je více než odeslání vašeho „nákupního seznamu“ Bohu. Modlitba je především o nezištném vztahu s Bohem.
  3. Nejlepší pomoc, kterou můžeš získat, je často přítomnost přítele: Ježíš je s tebou, zvláště když jsi v obtížích. Modlením se otevíráš jeho přítomnosti. Nic jiného není tak důležité, protože s ním můžeš čelit čemukoli (Flp 4,13). 
  4. Náhlá pomoc, kterou nabídne jiná osoba, může být doslova poslaná od Boha. Boží zásah velmi často respektuje přirozený průběh událostí: takové každodenní zázraky jsou běžnější, než si možná myslíš!

Ježíš se nezbavil veškerého utrpení. Uzdravení zde na Zemi není jádrem jeho poselství. Primárně přišel dát nový pohled: na lepší život, který teprve přijde v nebi s naším milujícím Otcem; život, který bude trvat věčně.

Boží perspektiva je větší než ta naše: možná nevidíš, jak odpovídá. Modli se a krizi nebudeš muset čelit sám!