Alle Vragen
prev
Vorige:5.17 Hoe kan ik bidden in tijden van crisis?
next
Volgende:5.19 Er bidden zoveel mensen: waarom komt er geen einde aan de ramp?

5.18 Is het niet beter om te bidden in plaats van naar de dokter te gaan?

Bidden tijdens een crisis

Sommige mensen beweren dat het een gebrek aan geloof is om naar de dokter te gaan. Zei Jezus niet: "Vraag en het zal je gegeven worden" (Mt 7,7)? En de Bijbel nodigt ons uit om in wonderen te geloven, want “voor God is alles mogelijk” (Mt 19,26). Geloof moet echter uitgedrukt en ondersteund worden door ons handelen. We kunnen het niet allemaal aan God overlaten: we moeten meewerken met zijn genade. Jezus zei het duidelijk: "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke wel" (Mt 9,12). Zo bevestigde hij indirect dat we de dokter moeten raadplegen als we ziek zijn. Ons leven en ons lichaam zijn een geschenk van God en we hebben de plicht om te doen wat we kunnen om dit geschenk te beschermen en verzorgen. Dat houdt ook in dat je naar de dokter gaat wanneer het nodig is. Dit is vanaf het begin duidelijk geweest. Zo was de heilige Lucas een arts (Kol 4,14) en werden de eerste ziekenhuizen opgericht door de Kerk.

Terwijl het onze taak is om alles te doen wat menselijk mogelijk is om het lichaam te genezen, is het net zo belangrijk om te bidden: “Is iemand van u ziek? Laat hij bidden” (Jak 5,13). Als iemand ernstig ziek is, aarzel dan niet om een ​​priester te vragen om voor de zieke te bidden. We kunnen en moeten God alles vragen wat we nodig hebben. Maar wat is de waarde van ons geloof als we het niet uitdrukken in onze daden? De heilige Jakobus zei: "Het geloof, op zichzelf genomen is dood als het zich niet uit in daden" (Jak 2,17). In dit geval zijn de “daden” om voor ons lichaam te zorgen, en indien nodig een arts te raadplegen.

 

Geloof zonder daden is dood: we moeten al het menselijk mogelijke doen om het lichaam te genezen en met heel ons hart bidden.