Alle Tweets
prev
Vorige:1.36 Is het de Wil van God dat mensen doodgaan?
next
Volgende:1.38 Waarom heeft Maria zo’n belangrijke rol?

1.37 Kan lijden een manier zijn om dichter bij God te komen?

Kwaad en lijden

Lijden is nooit een persoonlijke straf van God: Hij leeft zelfs ten diepste mee met wie lijdt en verdriet heeft. Lijden was nooit onderdeel van Gods plan voor de wereld, maar kwam er door de zondeval van de eerste mensen. Om deze situatie te doorbreken, was Jezus bereid om, uit liefde voor de mensen, aan het kruis zijn eigen leven op te offeren. Hij werd vernederd en gemarteld door diezelfde mensen.

Dwars door dit gruwelijke lijden opende Jezus een weg naar God in de hemel. Wanneer wij lijden, mogen we ons verbonden weten met Jezus, die ook heeft geleden. Hij overwon zelfs de dood! Als we Hem beter leren kennen en dicht bij Hem blijven, kunnen ook wij het leed overwinnen en bij God in de hemel komen. Door die verbondenheid met Jezus krijgt ons lijden een zekere zin.

> Lees meer in het boek

Jezus’ lijden uit liefde was heel waardevol. Ons lijden krijgt betekenis als we het opdragen aan God, en mee-lijden met Jezus.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Welke betekenis heeft het medelijden van Jezus met de zieken?

Het medelijden van Jezus met de zieken en zijn talrijke genezingen van gebrekkigen, zijn een duidelijk teken dat met Hem het Rijk van God is gekomen, en bijgevolg de overwinning over zonde, lijden en dood. Door zijn lijden en zijn dood geeft Hij een nieuwe zin aan het lijden dat, wanneer het met het zijne wordt verenigd, tot een middel van loutering en heil kan worden voor onszelf en voor de anderen. [CCKK 314]

Waarom had Jezus zoveel aandacht voor zieken?

Jezus kwam om Gods liefde te tonen. Vaak deed Hij dat daar waar wij ons bijzonder kwetsbaar en bedreigd voelen: in de aantasting van ons leven door ziekte. God wil dat wij aan lichaam en ziel gezond worden, dat we bovendien gelovig worden en zijn komende Koninkrijk zien.

Soms moet je eerst ziek worden om te ontdekken wat wij – gezond of ziek – meer dan alles nodig hebben: God. We hebben geen leven buiten het leven in Hem. Daarom hebben zieken en zondaars een bijzonder gevoel voor het wezenlijke. Al in het Nieuwe Testament zochten vooral de zieken Jezus op; "en al die mensen probeerden Hem aan te raken, want er ging een kracht van Hem uit die allen genas" (Lc. 6, 19). [Youcat 241]