Alle Vragen
prev
Vorige:1.36 Is het de Wil van God dat mensen doodgaan?
next
Volgende:1.38 Waarom heeft Maria zo’n belangrijke rol?

1.37 Kan lijden een manier zijn om dichter bij God te komen?

Kwaad en lijden

Lijden is nooit een persoonlijke straf van God: Hij leeft zelfs ten diepste mee met wie lijdt en verdriet heeft. Lijden was nooit onderdeel van Gods plan voor de wereld, maar kwam er door de zondeval van de eerste mensen. Om deze situatie te doorbreken, was Jezus bereid om, uit liefde voor de mensen, aan het kruis zijn eigen leven op te offeren. Hij werd vernederd en gemarteld door diezelfde mensen.

Dwars door dit gruwelijke lijden opende Jezus een weg naar God in de hemel. Wanneer wij lijden, mogen we ons verbonden weten met Jezus, die ook heeft geleden. Hij overwon zelfs de dood! Als we Hem beter leren kennen en dicht bij Hem blijven, kunnen ook wij het leed overwinnen en bij God in de hemel komen. Door die verbondenheid met Jezus krijgt ons lijden een zekere zin.

Jezus’ lijden uit liefde was heel waardevol. Ons lijden krijgt betekenis als we het opdragen aan God, en mee-lijden met Jezus.