Alle Vragen
prev
Vorige:6.19 Is een duurzame economie haalbaar? Kunnen we overheidsinterventie indammen? Zijn kapitalisme, consumisme en technologische ontwikkeling duivels? Waarom zou ik belasting betalen?
next
Volgende:6.21 Kan ik de politiek in? Moet ik stemmen? Hoe beslis ik op wie ik stem? Zijn christenen betere politici?

6.20 Hoe zijn gezin, samenleving en staat verbonden? Is sociale media schadelijk voor gezinnen? Waarom zou ik me druk maken over het wereldnieuw als ik al voor mensen in mijn omgeving zorg?

Politiek & Staat - #YniGOD

Een gezin is een kleine gemeenschap op zichzelf. De samenleving is in de eerste plaats een grote verzameling gezinnen, een gemeenschap van personen die over en weer voortdurend met elkaar verbonden zijn. De staat is de politiek georganiseerde gemeenschap op een bepaald grondgebied. De staat heeft een gekozen bestuur dat in het bijzonder het gezag heeft voor vrede, vrijheid en rechtvaardigheid te zorgen. Gezin en staat hebben allebei hun eigen verantwoordelijkheden. De grondslag van subsidiariteit heeft als doel een rechtvaardige verdeling van taken en verantwoordelijkheden als doel, waarbij er altijd rekening gehouden moet worden met de menselijke waardigheid en voldoende kansen voor iedereen om deel te nemen.

Sociale media bieden prachtige kansen op het gebied van communicatie. Kinderen moeten in hun gezin leren hoe ze de gevaren van sociale media kunnen vermijden. Het volgen van het nieuws brengt je dichter bij mensen die je hulp misschien nodig hebben, al was het ‘maar’ je gebed. Het kan je helpen in te zien dat we hier met de hele mensheid zijn en dat we allemaal samen moeten leven op deze aarde, door God aan ons gegeven.

De samenleving is opgebouwd uit gezinnen en is politiek en economisch georganiseerd als staat. Als ze goed worden ingezet zijn sociale media een echt geschenk. Naastenliefde houdt ook in dat je het nieuws over andere mensen volgt.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is de natuur van het gezin in het plan van God?

Een man en een vrouw, verenigd in het huwelijk, vormen samen met hun kinderen een gezin. God heeft het gezin ingesteld en het zijn grondwet gegeven. Huwelijk en gezin zijn geordend op het welzijn van de echtgenoten, en op de voortplanting en op de opvoeding van de kinderen. Tussen de leden van eenzelfde gezin ontstaan persoonlijke relaties en basisverantwoordelijkheden. In Christus wordt het gezin tot huiskerk, want het is een gemeenschap van geloof, hoop en liefde [CCKK 456].

Welke plaats heeft het gezin in een samenleving?

Het gezin is de oorspronkelijke cel van de samenleving en gaat vooraf aan elke erkenning door het openbaar gezag. De beginselen en waarden van het gezin vormen de grondslag van het sociale leven. Het gezinsleven is de initiatie in het leven in een samenleving [CCKK 457].

Welke plichten heeft de samenleving tegenover het gezin?

De samenleving heeft de plicht om, het huwelijk en het gezin te ondersteunen en te bevestigen, met eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel. Het burgerlijk gezag moet de ware aard eerbiedigen, beschermen en bevorderen van het Huwelijk en het gezin, van de publieke moraal, van de rechten van de ouders en van de welvaart van de huisgezinnen [CCKK 458].

Dit zeggen de pausen

Als een gezin [online media] gebruikt om meer verbonden te zijn en daarna samen aan tafel gaat en elkaar in de ogen kijkt, dan is het een hulpmiddel. Als een kerkelijke gemeenschap haar activiteiten via sociale media organiseert en vervolgens samen Eucharistie viert, dan is het een hulpmiddel… Dit is het sociale netwerk dat we willen, een netwerk dat niet gemaakt is om in verstrikt te raken, maar om vrij te maken… waar eenheid niet berust op ‘likes’ maar op waarheid, op het ‘Amen’ waarmee een ieder zich aan het Lichaam van Christus verbindt en anderen verwelkomt [Paus Franciscus, Wereldcommunicatiedag, 24 jan. 2019].