Alle Tweets
prev
Vorige:4.18 Hoe zit het met wonderen, occulte zaken en magie?
next
Volgende:4.20 Is ‘geen seks voor het huwelijk’ ouderwets?

4.19 Waarom is er zoveel aandacht voor huwelijk en gezin?

Seksualiteit

Vanwege zijn grote liefde heeft God de mens geschapen. Een belangrijke taak die Hij ons gaf is om die liefde door te geven en zo vruchtbaar te zijn (Gen 1,28)Gen 1,28: God zegende hen, en God sprak tot hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’.

Het huwelijk is een unieke band tussen een man en een vrouw die van elkaar houden en hun verdere leven samen willen delen. Wanneer ze hun liefde ook beleven in hun seksuele relatie, dan kan hun liefde letterlijk vruchtbaar worden doordat er kinderen worden geboren. Het gezinsleven is belangrijk voor kinderen: het maakt ze bijvoorbeeld socialer en weerbaarder en ze horen er (hopelijk) voor het eerst over het geloof. Daarom wordt het gezin wel ‘hoeksteen van de samenleving’ genoemd. 

> Lees meer in het boek

Het huwelijk is een band voor het leven tussen man en vrouw. Uit hun liefde kunnen kinderen voortkomen, die in het gezin worden opgevoed.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Welke plaats heeft het gezin in de samenleving?

Het gezin is de oorspronkelijke cel van de samenleving en gaat vooraf aan elke erkenning door het openbaar gezag. De beginselen en waarden van het gezin vormen de grondslag van het sociale leven. Het gezinsleven is de initiatie in het leven in een samenleving. [CCKK 457]

Waarom zijn gezinnen onvervangbaar?

Elk kind stamt van een vader en een moeder af en verlangt naar de warmte en de veiligheid van een gezin om geborgen en gelukkig op te groeien.

Het gezin is de oercel van de menselijke samenleving. De waarden en principes die in het kleine bereik van het gezin worden geleefd, maken een solidair leven in de grotere samenleving mogelijk. [Youcat 369]

Welke zijn de schendingen van de waardigheid van het Huwelijk?

Het zijn: overspel, echtscheiding, polygamie, incest, het vrij of ongehuwd samenwonen (concubinaat), de seksuele daad vóór of buiten het Huwelijk. [CCKK 502]

Wat is echtbreuk? Is echtscheiding in orde?

Echtbreuk bestaat erin dat twee partners met elkaar intiem worden terwijl minstens één van hen met een ander getrouwd is. Echtbreuk is een fundamenteel verraad aan de liefde, de breuk van een voor God gesloten verbond en een onrecht ten opzichte van de naaste. Jezus zelf heeft de onontbindbaarheid van het huwelijk uitdrukkelijk vastgesteld: ‘Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden’ (Mc. 10, 9). Met een beroep op de oorspronkelijke wil van de Schepper hief Jezus daarmee de gedoging van de echtscheiding uit het Oude Verbond op.

De bemoedigende belofte van die boodschap van Jezus is: ‘Jullie hebben als kinderen van jullie hemelse Vader het vermogen tot levenslange liefde!’ Desondanks is het niet eenvoudig een partner een leven lang trouw te blijven. Mensen van wie het huwelijk op de klippen loopt, mag je daarom niet veroordelen. Christenen die echter lichtvaardig voor een echtscheiding kiezen, laden wel schuld op zich. Ze zondigen tegen de liefde van God, die in het huwelijk zichtbaar wordt. Ze doen onrecht aan de verlaten partner en de verlaten kinderen. Een trouwe partner kan bij een ondraaglijk geworden huwelijk echter wel uit de gemeenschappelijke woning verhuizen. Om problemen te voorkomen kan dan ook een civiele echtscheiding nodig zijn. In gemotiveerde gevallen kan de Kerk in een procedure voor de nietigverklaring van het huwelijk de geldigheid van het huwelijk onderzoeken. [Youcat 424]