Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
jongen met laptop

4.47 Hoe ga je goed om met social media?

Maatschappij en samenleving

Social media bieden een mooie manier om met veel mensen in contact te blijven. Nu kun je natuurlijk zeggen dat er niets over social media in de Bijbel staat en dat je op het internet dus alles kunt doen wat je wilt. Echter, ook online ben je een christen en daar hoort naastenliefde bij.

Mensen buitensluiten en pesten via social media of zomaar van alles er uit flappen is echt verkeerd. Het is belangrijk om van tijd tot tijd ook ‘offline’ tijd te maken voor echt contact met God, je familie en je vrienden. 

> Lees meer in het boek

Ook online ben je een christen! Je flapt er niet alles uit, neemt ook offline tijd voor God en anderen, en hebt altijd zorg voor je naaste.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat vraagt het achtste gebod?

Het achtste gebod vraagt eerbied voor de waarheid, gepaard met de discretie van de liefde: in de communicatie en de informatie, die altijd rekening moeten houden met het persoonlijke en het algemene welzijn, de bescherming van het privé-leven en het gevaar voor schandalen; in het bewaren van beroepsgeheimen die altijd geheim gehouden moeten worden, behalve in uitzonderlijke gevallen om zware en in verhouding staande motieven. Eerbiediging is ook vereist van de vertrouwelijke mededelingen die gedaan zijn onder het zegel van geheimhouding. [CCKK 524]

Hoe moeten de sociale communicatiemiddelen worden gebruikt?

De informatie in de media moet ten dienste staan van het algemeen welzijn en moet wat betreft haar inhoud altijd waar zijn en, met behoud van de rechtvaardigheid en de liefde, volledig. Zij moet zich bovendien uitdrukken op een eerbare en passende manier, onder nauwgezette eerbiediging van de morele wetten, de legitieme rechten en de waardigheid van de persoon. [CCKK 525]

Waarom verlangt de waarheid tact?

De waarheid moet op verstandige wijze worden gecommuniceerd en ingebed zijn in liefde. Vaak wordt de waarheid gebruikt als wapen en krijgt zo een vernietigende kracht in plaats van een opbouwende werking.

Bij de mededeling van informatie moet je aan ‘de drie zeven’ van Socrates denken: Is het waar? Is het goed? Is het noodzakelijk om het te vertellen? Discretie is ook geboden bij beroepsgeheimen. Discretie moet altijd worden betracht, behalve in bijzonder goed gemotiveerde uitzonderingsgevallen. Ook wie vertrouwelijke mededelingen openbaar maakt waarover hij heeft beloofd te zullen zwijgen, is schuldig. Alles wat je zegt, moet waar zijn, maar niet alles wat waar is, moet worden gezegd. [Youcat 457]

Welke ethische verantwoordelijkheid hebben we in communicatiemiddelen?

Mensen die media produceren hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van mensen die die media consumeren. Verstrekte informatie moet voor alles waarheidsgetrouw zijn. Zowel bij het onderzoek naar de werkelijke feiten als bij de publicatie daarvan moeten de rechten en de waardigheid van de mens worden gerespecteerd.

De sociale communicatiemedia moeten bijdragen aan de opbouw van een rechtvaardige, vrije en solidaire wereld. Media worden niet zelden gebruikt als wapen in de ideologische strijd, of er wordt omwille van het verlangen naar groter bereik afgezien van elke ethische sturing van de inhoud en ze worden gebruikt als middel om mensen te verleiden en afhankelijk te maken. [Youcat 459]