Alle Vragen
prev
Vorige:6.20 Hoe zijn gezin, samenleving en staat verbonden? Is sociale media schadelijk voor gezinnen? Waarom zou ik me druk maken over het wereldnieuw als ik al voor mensen in mijn omgeving zorg?
next
Volgende:6.22 Zijn staat en Kerk niet gescheiden? Waarom mengt de Kerk zich in dan politieke discussies? Kan een priester me zeggen wat ik moet stemmen? Mag ik het oneens zijn met de regering?

6.21 Kan ik de politiek in? Moet ik stemmen? Hoe beslis ik op wie ik stem? Zijn christenen betere politici?

Politiek & Staat - #YniGOD

Als christenen zijn ook wij leden van de samenleving. We moeten participeren in de samenleving, ook door aan politiek te doen en onze standpunten te laten horen. Dat kunnen we in de eerste plaats doen door te stemmen. Ook al is er geen enkele kandidaat die op alle punten volledig aanvaardbaar is voor christenen, door te stemmen kunnen we er wel degelijk voor zorgen dat het land anders wordt bestuurd. Waar wij voor moeten zorgen is dat het gemeenschappelijke welzijn, het belang van ‘ons allen’, wordt gediend.

Sommige christenen zijn geroepen zelf in de politiek te gaan. Christelijke politici moeten altijd voor ogen hebben dat ze in overeenstemming met hun geweten handelen en het belang van anderen boven dat van henzelf plaatsen. Zulke politici zijn hard nodig en zij hebben steun en gebed van de hele christelijke gemeenschap nodig om aan hun hoge morele standaard te kunnen voldoen.

Als Christenen zijn we geroepen actief bij de politiek betrokken te zijn, allereerst door te stemmen volgens ons geweten. De wereld heeft sterke christelijke politici nodig.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Op welke manier nemen christenen deel aan het politieke en sociale leven?

De gelovige leken leveren rechtstreeks hun bijdrage aan het politieke en sociale leven, door de tijdelijke zaken met een christelijke geest te bezielen en met allen mee te werken als echte getuigen van het Evangelie en dienaars van de vrede en de rechtvaardigheid [CCKK 519].

Wanneer wordt gezag rechtmatig uitgeoefend?

Het gezag wordt op wettige wijze uitgeoefend, indien het handelt voor het algemeen welzijn en om dat te bereiken middelen aanwendt die moreel geoorloofd zijn. Daarom moeten de politieke bestuursvormen worden bepaald door de vrije beslissing van de burgers en moeten zij het beginsel van de "rechtsstaat" eerbiedigen, waarin de wet soeverein is en niet de willekeur van de mensen. Onrechtvaardige wetten en maatregelen die tegengesteld zijn aan de morele orde, zijn voor de gewetens niet verplichtend [CCKK 406].

Hoe kan de mens het gemeenschappelijke welzijn vooruithelpen?

Iedere mens, volgens de plaats die hij inneemt en de rol die hij speelt, neemt deel aan de bevordering van het algemeen welzijn, door de rechtvaardige wetten te eerbiedigen, en door zich in te spannen op die terreinen waar hij persoonlijk verantwoordelijkheid voor is, zoals de zorg voor het eigen gezin en de inzet bij de arbeid. Bovendien moeten de burgers voor zover mogelijk actief deelnemen aan het openbare leven [CCKK 410].

Dit zeggen de pausen

Door de politiek op alle niveaus - plaatselijk, regionaal, nationaal en wereldwijd - serieus te nemen, wordt vastgesteld dat de mens, iedere mens, verplicht is de werkelijkheid te erkennen zoals zij is en in te zien hoe waardevol het is dat hij er in vrijheid voor kan kiezen om samen tot stand te brengen wat goed is voor de stad, voor het land en voor de mensheid. Politiek is een veeleisende manier - maar niet de enige - om in praktijk te brengen wat wij als christenen verplicht zijn te doen: ons voor anderen inzetten… Met inachtneming van de zelfstandigheid van de politieke wereld, moeten christenen die geroepen zijn tot het vervullen van een politieke taak, keuzes maken die met het Evangelie overeenstemmen [Paus Paulus VI, Octogesima Adveniens, 46].