Alle Vragen
prev
Vorige:5.20 Tot welke heiligen kan ik bidden in een crisis? Tot wie kan ik bidden bij besmettelijkheid of dood?
next
Volgende:6.2 Ik kan niet iedereen helpen; waar ligt de grens? Wat is liefdadigheid? Hoeveel moet ik geven? Waarom is de Kerk zo rijk? Wordt mijn geld goed besteed? En als ik zelf arm ben?

6.1 Moet ik geld geven aan een bedelaar? Hoe ga ik respectvol om met mensen in nood? Moet ik geven zonder vragen te stellen? Waarom grijpt God niet in?

Armoede & Solidariteit - #YniGOD

 

Solidariteit betekent dat mensen materiële en geestelijke goederen eerlijk onder elkaar verdelen. Het is een christelijke plicht om te geven en met anderen te delen van wat we hebben (Mat 5,42; Luc 6,30). Het is een antwoord op het gebod om je medemens lief te hebben (Mar 13,29-31). Menselijke waardigheid is een van de belangrijkste grondslagen voor een christelijk leven. Je bent niet meer waard omdat je toevallig iets bezit dat je weg kan geven; de ander verdient jouw waardering en liefde.

Kijk dakloze personen die je tegenkomt altijd in hun ogen en laat zien dat je hen als personen ziet, als medemensen. Misschien wil je hun wens voldoen door hun te geven waarom ze vragen. Je hebt ook de verantwoordelijkheid niet iets te geven dat slecht voor hen is. Je zult met je geweten moeten onderscheiden hoe je hen het beste kunt helpen. God helpt de armen door jouw handelen! Als je Hem je verstand, je handen en bezittingen aanbiedt, kan Hij heel veel doen om de kwetsbare mensen in je omgeving te helpen.

Als je aarzelt: geef! Geef altijd met aandacht voor de persoon die je tegenover je hebt; hij of zij is net zoveel waard is als jij. God heeft jou nodig om te kunnen handelen!
Uit de Wijsheid van de Kerk

Waaruit put de liefde voor de armen haar inspiratie?

De liefde voor de armen put haar inspiratie uit het Evangelie van de zaligsprekingen en uit het voorbeeld van Jezus in zijn constante aandacht voor de armen. Jezus heeft gezegd: “Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, dat hebt ge voor Mij gedaan” (Mat 25, 40). De liefde voor de armen wordt concreet in de inzet tegen de materiële armoede, ook tegen de talrijke vormen van culturele, morele en godsdienstige armoede. De geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid, en de vele liefdadigheidsinstellingen die in de loop der eeuwen zijn ontstaan, geven een concreet getuigenis van de voorkeursliefde voor de armen, die kenmerkend is voor de leerlingen van Jezus [CCKK 520].

Hoe drukt de menselijke solidariteit zich uit?

De solidariteit, die voortkomt uit de menselijke en christelijke broederlijkheid, drukt zich op de eerste plaats uit in de rechtvaardige verdeling van de goederen, in een billijke beloning van de arbeid en in de inzet voor een meer rechtvaardige sociale orde. De deugd van de solidariteit brengt ook het samen delen van de geestelijke goederen van het geloof tot stand, die nog belangrijker zijn dan de materiële goederen [CCKK 414].

Dit zeggen de pausen

De eerste levensbehoeften van de armen gaan vóór de verlangens van de rijken; de rechten van werknemers vóór het behalen van de hoogst mogelijke winst; bescherming van het milieu vóór grenzeloze industriële groei; productie die de behoeften van een samenleving vóór productie voor militaire doeleinden [Paus Johannes Paulus II, Aan christelijke gemeenschappen, 14 sept. 1984, 5].