Alle Vragen
prev
Vorige:6.5 Waarom zou ik me iets van het milieu aantrekken? Moet ik geloven in klimaatverandering? Wat heeft dit met solidariteit te maken? Moeten we op zoek naar een nieuwe planeet?
next
Volgende:6.7 Was Jezus veganist? Zouden christenen vegetariërs moeten zijn? Hoort dat bij zorg voor de schepping? Waarom werden er in de Bijbel dieren geofferd?

6.6 Waarom is het verspillen van voedsel en water een ernstige zonde? Hoe belangrijk zijn recyclen en duurzame energie? Wat nu als ik een milieuvriendelijke manier van leven niet kan betalen?

Milieu & Dierenrechten - #YniGOD

Jezus droeg zijn leerlingen op geen voedsel te verspillen toen Hij 5000 mensen te eten gaf (Joh 6,21). Ook wij moeten dat niet doen. Hoe meer we verspillen, hoe minder er voor andere mensen in de wereld over blijft. Ook al beseffen veel van ons het niet, vers drinkwater is een zeer kostbaar ‘product’ geworden. Er zijn nog té veel mensen die zonder moeten leven.

Als we producten recyclen, hoeven er geen nieuwe hulpbronnen te worden aangeboord, zodat er meer over blijft voor anderen. Op die manier eerbiedigen we Gods schepping. Milieuvriendelijk leven is iets waar we ons voortdurend mee bezig moeten houden. Het betekent dat we goed op moeten letten wat we allemaal kopen, maar ook hergebruiken, laten repareren en recyclen; het is nog goedkoper ook.

Het is een christelijke plicht om de grondstoffen en vruchten van de aarde niet te verspillen. We kunnen allemaal iets doen. Een allesomvattende zorg voor de aarde betekent ook solidariteit tussen rijk en arm.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat voor band bestaat er tussen de schepselen onderling?

Tussen de schepselen bestaat er een door God gewilde onderlinge afhankelijkheid en hiërarchie. Tegelijkertijd bestaat er tussen de schepselen een eenheid en solidariteit, omdat allen dezelfde Schepper hebben, allen door Hem worden bemind en op zijn heerlijkheid zijn geordend. Het eerbiedigen van de wetten die staan ingeschreven in de schepping, en van de verhoudingen die voortvloeien uit de natuur der dingen, is dan ook een beginsel van wijsheid en een fundament van de moraal [CCKK 64].

Dit zeggen de pausen

[De] ‘wegwerpcultuur’ wordt de algemene manier van denken die iedereen aansteekt. Menselijk leven, de persoon wordt niet meer gezien als hoogste waarde die moet worden geacht en beschermd, vooral als hij of zij arm of gebrekkig is… Iedere keer als er voedsel wordt weggegooid is het alsof het wordt gestolen van de tafel van de armen, van de hongerenden! … Zorg voor de mens en voor het milieu gaan hand in hand [Paus Franciscus, Algemene audiëntie, 5 juni 2013].