Alle Vragen
prev
Vorige:6.6 Waarom is het verspillen van voedsel en water een ernstige zonde? Hoe belangrijk zijn recyclen en duurzame energie? Wat nu als ik een milieuvriendelijke manier van leven niet kan betalen?
next
Volgende:6.8 Is het zo erg als de panda uitsterft? Wat nu als wilde beesten onze beschaving bedreigen? Zijn er grenzen aan dierenrechten? Moeten inheemse stammen kunnen blijven jagen?

6.7 Was Jezus veganist? Zouden christenen vegetariërs moeten zijn? Hoort dat bij zorg voor de schepping? Waarom werden er in de Bijbel dieren geofferd?

Milieu & Dierenrechten - #YniGOD

Jezus at vlees (Luc 22,8 en vis (Luc 24,41-43). Hij zei dat al het voedsel rein is en gegeten kan worden (Mar 7,15-19). Wel maakt matigheid in eten en drinken deel uit van de christelijke traditie. Op vrijdag zien christenen vaak af van het eten van vlees en in sommige kloosterorden wordt hoofdzakelijk vegetarisch gegeten. Het is ook een uiting van solidariteit omdat veel bestaansmiddelen die nodig zijn voor de productie van vlees ook als voedsel voor mensen met honger kan dienen.

Zelfs nu nog worden dieren geofferd voor ons welzijn, om ons te voeden, te kleden of op andere manieren te dienen. De dierenoffers in de Bijbel laten ons zien hoe verschrikkelijk zonde is, omdat die ons van God scheidt. Het Oude Testament zag de offers als een manier waarop mensen hun zonden goed konden maken. Jezus heeft zijn eigen leven voor eens en altijd geofferd zodat we geen dieren meer hoeven te offeren om ons met God te verzoenen (Heb 10,14-18).

Als (vaker) vegetarisch of veganistisch eten ervoor zorgt dat meer mensen in de wereld genoeg te eten hebben, is dat heel christelijk! Jezus was geen veganist, maar maakte wel een einde aan het offeren van dieren.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarom hoort de dood van Christus tot het plan van God?

Om alle mensen met zich te verzoenen, die vanwege de zonde ten dode stonden opgeschreven, heeft God het liefdevolle initiatief genomen zijn Zoon te zenden, opdat Hij zich voor de zondaars aan de dood zou uitleveren. Omdat de dood van Jezus in het Oude Testament was aangekondigd, in het bijzonder als offer van de lijdende Dienstknecht, stierf Hij “volgens de Schriften” [CCKK 118].

Op welke wijze heeft Christus zichzelf als offergave aan de Vader aangeboden?

Heel het leven van Christus is een vrijwillige offergave aan de Vader, om diens heilsplan te vervullen. Hij geeft zijn leven “als losprijs voor velen” (Mar 10, 45), en verzoent zo heel de mensheid met God. Zijn lijden en sterven laten zien hoe zijn mensheid het vrije en volmaakte instrument is van de goddelijke Liefde, die het heil van alle mensen wil [CCKK 119].

Dit zeggen de pausen

De heilige Franciscus… laat ons zien hoe onlosmakelijk de zorg voor de natuur, rechtvaardigheid voor de armen, inzet voor de samenleving en innerlijke vrede met elkaar verbonden zijn. Franciscus geeft het inzicht dat een integrale ecologie roept om openheid voor categorieën die de taal van wiskunde en biologie overstijgen en ons bij de kern brengen van wat het is om mens te zijn [Paus Franciscus, Laudato Si’, 10-11].