Alle Vragen
prev
Vorige:6.4 Hoe ver moeten allochtonen gaan om in te burgeren? Hoe gaan we om met 'religieuze invasie' en 'die gewelddadige immigranten'? Kunnen we economische vluchtelingen weigeren?
next
Volgende:6.6 Waarom is het verspillen van voedsel en water een ernstige zonde? Hoe belangrijk zijn recyclen en duurzame energie? Wat nu als ik een milieuvriendelijke manier van leven niet kan betalen?

6.5 Waarom zou ik me iets van het milieu aantrekken? Moet ik geloven in klimaatverandering? Wat heeft dit met solidariteit te maken? Moeten we op zoek naar een nieuwe planeet?

Milieu & Dierenrechten - #YniGOD

God heeft de aarde aan onze zorg toevertrouwd (Gen 1,28). De zorg voor ons gemeenschappelijke thuis houdt ook in dat we de opwarming van de aarde en klimaatverandering tegengaan. Onze verspillende manier van leven heeft een grote uitwerking op het milieu. Is het wel eerlijk dat minder dan een kwart van de wereldbevolking 80% van de hulpbronnen verbruikt? Solidariteit verplicht ons te zorgen voor een betere wereldwijde verdeling van de rijkdommen van de aarde. Per slot van rekening heeft God die geschonken aan de hele mensheid.

Doemdenkers zeggen dat we op zoek moeten naar een andere planeet als we willen dat de mensheid overleeft. Hoezo ‘wegwerpcultuur’! Het zou beter zijn om in te zien hoezeer God altijd maar weer verlangt dat we een andere weg inslaan (Luc 15,20) en Hem om hulp vragen, terwijl we er alles aan doen om goed voor de aarde te zorgen.

God heeft ons ‘gemeenschappelijk huis’ geschapen waarin wij ons allemaal samen kunnen ontwikkelen, met aandacht voor alles wat met leven en met geloof te maken heeft. Christenen moeten in het belang van iedereen meewerken aan het behoud van onze planeet.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat gebiedt het zevende gebod?

Het zevende gebod gebiedt de eerbiediging van de goederen van de ander door de beoefening van de rechtvaardigheid en de liefde, van de matigheid en de solidariteit. In het bijzonder vraagt het de eerbiediging van gedane beloften en aangegane contracten; het herstel van de onrechtvaardigheid die werd begaan en om teruggave van wat gestolen werd; de eerbiediging van de heelheid van de schepping door een verstandig en gematigd gebruik van de minerale, plantaardige en dierlijke hulpbronnen van het heelal, met bijzondere aandacht voor de soorten die met uitsterven worden bedreigd [CCKK 506].

Hoe moeten wij met de schepping omgaan?

Wij vervullen de scheppingsopdracht van God wanneer we de aarde met haar levenswetten, haar vele verschillende soorten, haar natuurlijke schoonheid en haar steeds weer aangroeiende rijkdommen als levensruimte verzorgen en duurzaam, zodat ook toekomstige generaties goed op aarde kunnen leven [Youcat 436].

Dit zeggen de pausen

Door een roekeloze uitbuiting van de natuur loopt [de mensheid] gevaar die te vernietigen en op haar beurt slachtoffer te worden van dit verval… Dit maatschappelijke probleem is van zo’n omvang dat het de hele menselijke familie raakt. Christenen moeten zich deze nieuwe inzichten eigen maken om, samen met de andere mensen, verantwoordelijkheid te nemen voor onze, voortaan gemeenschappelijke, bestemming [Paus Paulus VI, Octogesima Adveniens, 14 mei 1971, 21].