Alle Vragen
prev
Vorige:6.8 Is het zo erg als de panda uitsterft? Wat nu als wilde beesten onze beschaving bedreigen? Zijn er grenzen aan dierenrechten? Moeten inheemse stammen kunnen blijven jagen?
next
Volgende:6.10 Is moderne gerechtigheid anders dan in de Bijbel? Waarom wint 'de goede' niet altijd? Zijn naastenliefde en rechtvaardigheid met elkaar verbonden? Is het aangeven van een misdaad verraad?

6.9 Is het verkeerd dat de wereldbevolking steeds groeit? Wat betekent 'integrale ecologie' nu precies? Is echte duurzaamheid mogelijk? Moet ik mijn telefoon wegdoen?

Milieu & Dierenrechten - #YniGOD

Integrale ecologie kijkt naar de ecologie van mensen, dieren, planten en stenen op zichzelf en in relatie tot de schepping als geheel. Alles is met elkaar verbonden. Verantwoordelijke bevolkingsgroei hangt samen met de ruimte en bronnen die op aarde beschikbaar zijn. De katholieke visie op rechtvaardige geboortebeperking door natuurlijke methodes moet gezien worden binnen het gehele raamwerk van integrale ecologie. Toekomstige ouders moeten vrij zijn, zonder druk van de overheid, om in gebed en door naar hun geweten te luisteren, de afweging te maken hoeveel kinderen zij in deze wereld op een verantwoordelijke manier groot kunnen brengen.

Zo is de enige manier om duurzame oplossingen voor de huidige wereldwijde crisis te vinden, het stimuleren van een integrale ecologie als antwoord op Gods liefde. Voor het produceren en laten werken van een telefoon zijn veel grondstoffen en energie nodig. Maar je moet wel goed nadenken voordat je hem weggooit. Hoe belangrijk is je telefoon voor jezelf en voor anderen? Hoe kun je iemand die er nog geen heeft, er aan helpen? Hoe kun je ervoor zorgen dat hij minder grote uitwerking op het milieu heeft?

Integrale ecologie kijkt naar de werkelijkheid van het leven met oog voor het welzijn van alles en iedereen. Bevolkingsgroei is op zich niet slecht en duurzaamheid is mogelijk.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wanneer is de regeling van de geboorten moreel verantwoord?

De geboorteregeling, die een van de aspecten is van het verantwoord ouderschap, beantwoordt objectief aan de zedelijkheid, wanneer zij door de echtgenoten zonder dwang van buitenaf en niet uit egoïsme, maar om serieuze motieven wordt beoefend met methoden die aan de objectieve criteria van de zedelijkheid voldoen en dat betekent door onthouding en door gebruik te maken van de onvruchtbare perioden [CCKK 497].

Hoe moeten ouders beslissen hoeveel kinderen ze krijgen?

Ouders moeten het doorgeven van menselijk leven en het opvoeden van hen aan wie het is doorgegeven, als hun persoonlijke opdracht zien… Daarbij moeten ze gewetensvol rekening houden met hun eigen welzijn en dat van hun kinderen, of ze al geboren zijn of misschien nog geboren worden. Ze moeten kijken naar zowel de materiële als de geestelijke omstandigheden waarin ze leven en naar de levensfase waarin ze verkeren. Tot slot moeten ze de belangen van hun families, van de samenleving en van de Kerk niet uit het oog verliezen. Alleen de ouders zelf, en niemand anders, moeten dit besluit voor Gods aangezicht nemen [Gaudium et Spes, 50].