Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
glas-in-lood raam met lam van God

1.26 Waarom is Jezus voor ons gestorven?

Wat doet Jezus voor ons?

God houdt zielsveel van ons. Hij wil dan ook dat wij allemaal gelukkig zijn en eeuwig zullen leven, bij Hem in de hemel. Onze zonden staan echter tussen onszelf en God in. Ze zorgen ervoor dat Hij minder of helemaal geen plaats kan hebben in ons leven. We moeten onze zorgen en ongeluk alleen dragen, omdat we God niet toelaten. Hierdoor kunnen we erg ongelukkig worden.

Daarom stuurde God zijn Zoon Jezus, die zelf helemaal zonder zonde was. Jezus werd als mens geboren. Toen Hij stierf aan het kruis, ‘stierven’ ook alle zonden van alle mensen. Vanaf dat moment kunnen we Gods aangenomen kinderen worden door de doop. Nu hoeven we alleen Gods vergeving voor onze zonden te accepteren om opnieuw met Hem op weg te gaan! 

> Lees meer in het boek

Door zijn dood en verrijzenis herstelde Jezus onze relatie met God. Door Zijn offer kan iedereen die zich tot God keert in de hemel komen.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarom doopt de Kerk kleine kinderen?

Omdat de kinderen, geboren met de erfzonde, het Doopsel nodig hebben om uit de macht van de Boze te worden bevrijd, en overgebracht te worden naar het rijk van de vrijheid van de kinderen Gods. [CCKK 258]

Waarom houdt de Kerk vast aan de praktijk van de kinderdoop?

De Kerk houdt sinds oude tijden vast aan de kinderdoop. Daarvoor is één reden: voordat wij voor God kiezen, heeft God voor ons gekozen. De Doop is dus een genade, een onverdiend geschenk van God, die ons onvoorwaardelijk aanneemt. Gelovige ouders die het beste willen voor hun kind, willen ook de Doop, waarin het kind aan de invloed van de erfzonde en de macht van de dood wordt onttrokken. 

De kinderdoop stelt voorop dat christelijke ouders de dopeling het geloof bijbrengen. Het is een vergissing door een verkeerde opvatting van 'vrije keuze' het kind de Doop te willen onthouden. Zoals je een kind niet de liefde kunt onthouden opdat het later zelf voor de liefde kan kiezen, zo zou het een vergissing zijn als gelovige ouders hun kind de genade van God in de Doop zouden onthouden. Zoals ieder mens geboren wordt met het vermogen te spreken, maar de taal moet leren, zo wordt ook ieder mens geboren met het vermogen te geloven, maar moet hij het geloof leren kennen. Maar je kunt niemand de Doop opdringen. Als je als klein kind de Doop hebt ontvangen, moet je die zelf later in je leven ‘ratificeren’, dat wil zeggen: je moet er 'ja' tegen zeggen, opdat hij vruchtbaar wordt. [Youcat 197]

Wat is de volledige en definitieve fase van de openbaring van God?

Dat is de fase die verwezenlijkt is in het Vleesgeworden Woord, Jezus Christus, middelaar en de volheid van de openbaring. Omdat Hij de eniggeboren Mensgeworden Zoon van God is, is Hij het volmaakte en definitieve Woord van de Vader. Met de zending van de Zoon en de gave van de Geest is voortaan de openbaring geheel en al voltooid, ook al zal het geloof van de Kerk in de loop der eeuwen geleidelijk aan de strekking ervan nog moeten gaan begrijpen. [CCKK 9]

Welke waarde hebben privé-openbaringen?

Hoewel zij niet tot de geloofsschat behoren, kunnen ze wel helpen datzelfde geloof te beleven, als ze maar duidelijk op Christus gericht blijven. Het leergezag van de Kerk, aan wie het toekomt zulke privé-openbaringen te beoordelen, kan er daarom geen aanvaarden, die beweren de definitieve openbaring die Christus is, te overtreffen of te verbeteren. [CCKK 10]

Wat laat God van zichzelf zien als Hij zijn Zoon naar ons zendt?

God laat ons in Jezus Christus zien hoe diep en barmhartig zijn liefde voor ons is.

Door Jezus Christus wordt de onzichtbare God zichtbaar. God wordt een mens zoals wij. Dat laat zien hoe ver Gods liefde gaat: Hij draagt al onze lasten. Hij gaat elke weg met ons. Hij is aanwezig in onze verlatenheid, ons lijden, onze angst voor de dood. Hij is waar wij niet meer verder kunnen, om de deur naar het leven voor ons open te maken. [Youcat 9]

Is met Jezus Christus alles gezegd, of gaat de openbaring na Hem nog door?

In Jezus Christus is God zelf in de wereld gekomen. Hij is Gods laatste woord. Door naar Hem te luisteren kunnen alle mensen in alle tijden weten wie God is en wat nodig is om heil te vinden.

Met het evangelie van Jezus Christus is de openbaring van God tot voltooiing gekomen. De Heilige Geest voert ons steeds dieper in de waarheid, zodat wij haar verstaan. Bij sommigen breekt Gods licht zo sterk door dat zij "de hemel open" zien (Hand. 7, 56). Zo zijn de grote pelgrimsplaatsen als Guadalupe in Mexico of Lourdes in Frankrijk ontstaan. Die 'privéopenbaringen' van zieners kunnen het evangelie van Jezus Christus niet overtreffen. Niet iedereen hoeft ze helemaal te geloven. Maar ze kunnen ons wel helpen om het evangelie beter te verstaan. Of ze waarheid bevatten, wordt door de Kerk getoetst. [Youcat 10]

Wat zijn de uitwerkingen van het kruisoffer van Christus?

Jezus heeft vrijwillig zijn leven gegeven als zoenoffer, dat wil zeggen: Hij heeft onze zonden goedgemaakt door de volmaakte gehoorzaamheid van zijn liefde tot de dood. Deze "liefde tot het uiterste" (Joh. 13, 1) van de Zoon van God, verzoent heel de mensheid met de Vader. Het Paasoffer van Christus koopt dus alle mensen vrij, op een unieke, volmaakte en definitieve wijze, en opent voor hen de gemeenschap met God. [CCKK 122]

Waarom moest Jezus ons uitgerekend aan het kruis verlossen?

Het kruis, waaraan Jezus onschuldig en wreed werd terechtgesteld, is de plek van uiterste vernedering en verlatenheid. Christus, onze verlosser, koos voor het kruis om de schuld van de wereld te dragen en het leed van de wereld te lijden. Zo heeft Hij de wereld door zijn volmaakte liefde weer thuisgebracht bij God. 

Duidelijker kon God ons zijn liefde niet tonen, dan door zich in de gestalte van zijn Zoon voor ons aan het kruis te laten slaan. Kruisiging was de meest vernederende en wreedste executiemethode voor misdadigers in de oudheid. Romeinse burgers mochten niet gekruisigd worden, welke misdaad ze ook hadden begaan. Zo daalde God af in het diepste lijden van de mensheid. Sindsdien kan niemand meer zeggen: ‘God weet niet hoe erg ik lijd.’ [Youcat 101]