Alle Tweets
prev
Vorige:1.25 Wat is het moraal van het verhaal van Job?
next
Volgende:1.27 Wat zijn dat ‘verbond’ en die ‘heilsgeschiedenis’?

1.26 Waarom is Jezus voor ons gestorven?

Wat doet Jezus voor ons?

God houdt zielsveel van ons. Hij wil dan ook dat wij allemaal gelukkig zijn en eeuwig zullen leven, bij Hem in de hemel. Onze zonden staan echter tussen onszelf en God in. Ze zorgen ervoor dat Hij minder of helemaal geen plaats kan hebben in ons leven. We moeten onze zorgen en ongeluk alleen dragen, omdat we God niet toelaten. Hierdoor kunnen we erg ongelukkig worden.

Daarom stuurde God zijn Zoon Jezus, die zelf helemaal zonder zonde was. Jezus werd als mens geboren. Toen Hij stierf aan het kruis, ‘stierven’ ook alle zonden van alle mensen. Vanaf dat moment kunnen we Gods aangenomen kinderen worden door de doop. Nu hoeven we alleen Gods vergeving voor onze zonden te accepteren om opnieuw met Hem op weg te gaan! 

Door zijn dood en verrijzenis herstelde Jezus onze relatie met God. Door Zijn offer kan iedereen die zich tot God keert in de hemel komen.