DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:1.48 Czy w niebie spotkam moje zwierzątko?
next
Następny:1.50 Jak ważne jest zmartwychwstanie?

1.49 Kiedy nadejdzie koniec czasów?

Niebo, piekło czy czyściec?

Jezus powstał z martwych (Wielkanoc), a następnie wstąpił do nieba (Wniebowstąpienie). Od tej pory mamy za zadanie żyć jak dobrzy chrześcijanie i całemu światu głosić Ewangelię.

Będzie tak do czasu, kiedy Jezus powtórnie przyjdzie na ziemię (powtórne przyjście). Wtedy nastąpi „koniec świata”. Nikt nie wie, kiedy to się stanie (Mk 13, 31-32)Mk 13, 31-32: Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. i nikt nie potrafi tego przewidzieć. Może on nadejść w każdej chwili (Ap 22, 20)Ap 22, 20: Mówi Ten, który o tym świadczy:  "Zaiste, przyjdę niebawem".  Amen. Przyjdź, Panie Jezu!. Jezus wzywa każdego do zachowania czujności. W ten sposób będziemy gotowi na spotkanie z Nim, kiedy nastąpi ta wielka chwila.

 

Na końcu czasów zmarli powstaną, a Jezus zdecyduje, kto pójdzie do nieba. Nikt nie wie, kiedy to się stanie: bądź gotów i wybierz Boga!
Z mądrości Kościoła

Jaki jest sens i znaczenie zbawcze Zmartwychwstania?

Zmartwychwstanie jest szczytem tajemnicy Wcielenia. Potwierdza prawdę o Boskości Jezusa, jak również stanowi potwierdzenie tego wszystkiego, co Chrystus czynił i czego nauczał, oraz wypełnia wszystkie Boskie zapowiedzi. Zmartwychwstały Pan, zwycięzca grzechu i śmierci, jest zasadą naszego usprawiedliwienia i naszego zmartwychwstania: udziela nam daru łaski przybrania za synów, które jest rzeczywistym uczestnictwem w życiu jedynego Boga; potem, przy końcu czasów, ożywi nasze ciało. [KKKK 131]

Co zmieniło się na świecie w wyniku Zmartwychwstania?

Ponieważ śmierć nie jest już więcej końcem wszystkiego, przyszły na świat radość i nadzieja. Po tym jak śmierć „przestała panować” (por. Rz 6, 9) nad Jezusem, nie ma już władzy nad nami, którzy należymy do Jezusa. [Youcat 108]