All Questions
prev
Poprzedni:3.42 Czym jest kapłaństwo wszystkich wiernych?
next
Następny:3.44 Dlaczego Msza św. jest tak nudna?

3.43 Co jest szczególnie chrześcijańskiego w małżeństwie?

Sakramenty

Bóg jest źródłem ludzkiej miłości, również miłości między mężczyzną i kobietą, którzy pragną wejść w związek małżeński. Szczególną cechą małżeństwa ochrzczonego mężczyzny i ochrzczonej kobiety jest to, że Jezus zajmuje bardzo ważne miejsce w ich związku: dla nich małżeństwo jest sakramentem.

Małżeństwo posiada trzy istotne elementy:
1) jedność małżonków;
2) nierozerwalność aż do śmierci jednego z małżonków (Mk 10, 9)Mk 10, 9: Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!;
3) otwarcie na potomstwo będące odpowiedzią na Boże wezwanie do płodności (Rdz 1, 28) Rdz 1, 28: Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi»..

 

Małżeństwo chrześcijan jest z natury jedno, nierozerwalne i otwarte na dzieci. To sakrament między ochrzczonymi za pośrednictwem Chrystusa.