All Questions
prev
Poprzedni:3.34 Kiedy obchodzimy Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego?
next
Następny:3.36 Jakie są skutki chrztu św.?

3.35 Czym są sakramenty?

Sakramenty

Bóg wie, że sami nie możemy nawiązać z Nim kontaktu. Dlatego Jezus ustanowił sakramenty. W sakramencie Bóg jest z nami w bardzo konkretny sposób.

Sakramenty są rodzajem drzwi, przez które Bóg chce dać nam dostęp do swojej łaski. Kościół sprawuje siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię, pojednanie, namaszczenie chorych, małżeństwo i święcenia.

 

Siedem sakramentów to drzwi, przez które otrzymujemy siłę i łaskę bezpośrednio od Boga. Ich sprawowanie powierzył On Kościołowi.
Z mądrości Kościoła

W jaki sposób dokonuje się wtajemniczenie chrześcijańskie?

Wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez sakramenty, które kładą fundamenty życia chrześcijańskiego: wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. [KKKK 251]

 

Czego żąda się od każdego przyjmującego chrzest?

Od każdego przyjmującego chrzest żąda się wyznania wiary, wypowiedzianego osobiście w przypadku osoby dorosłej, lub przez rodziców i Kościół w przypadku dziecka. Rodzice chrzestni i cała wspólnota kościelna również ponoszą częściowo odpowiedzialność za przygotowanie do chrztu (katechumenat), jak i za rozwój wiary i zachowanie łaski otrzymanej na chrzcie. [KKKK 259]

 

Jakie są sakramenty w służbie komunii i posłania wiernych?

Dwa sakramenty, święceń i małżeństwa, udzielają specjalnej łaski do szczególnego posłania w Kościele i służą budowaniu Ludu Bożego. Przyczyniają się one w sposób szczególny do tworzenia wspólnoty kościelnej i zbawienia innych ludzi. [KKKK 321]

 

Czy sakramenty są ze sobą logicznie powiązane?

Wszystkie sakramenty są spotkaniem z Chrystusem, który sam jest prasakramentem. Istnieją sakramenty wtajemniczenia, które wprowadzają w wiarę: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. Istnieją sakramenty uzdrowienia: spowiedź i namaszczenie chorych. Istnieją sakramenty służące komunii i posłaniu: małżeństwo i święcenia. Chrzest wiąże z Chrystusem. Bierzmowanie obdarza nas Jego Duchem. Eucharystia jednoczy nas z Nim. Spowiedź jedna nas z Chrystusem. Przez namaszczenie chorych Chrystus nas leczy, umacnia i pociesza. W sakramencie małżeństwa Chrystus obiecuje swoją miłość w naszej miłości i swoją wierność w naszej wierności. Przez sakrament święceń kapłanom wolno odpuszczać grzechy i sprawować Mszę Świętą. [Youcat 193]

 

Dlaczego Chrystus podarował nam sakrament pokuty i namaszczenia chorych?

Miłość Chrystusa objawia sią w tym, że szuka zagubionych i leczy chorych. Dlatego jesteśmy obdarowywani sakramentami uzdrowienia i odnowy, w których stajemy się wolni od grzechu i umocnieni w słabościach naszego ciała i duszy. [Youcat 224]

 

Jak nazywają się sakramenty służące komunii?

Osoba ochrzczona i bierzmowana może w Kościele otrzymać jeszcze dwa odrębne sakramenty szczególnego posłannictwa, a zarazem pełnienia służby Bogu: sakrament święceń i sakrament małżeństwa. Oba sakramenty mają wspólną cechę: są byciem dla innych. Nikt nie przyjmuje święceń dla siebie i nikt nie wstępuje w związek małżeński dla siebie. Sakramenty święceń i małżeństwa mają budować lud Boży, tzn. stanowią kanał, którym spływa na świat miłość Boża. [Youcat 248]