All Questions
prev
Vorige:3.42 Wat is het ‘gemeenschappelijk priesterschap’ van alle gelovigen?
next
Volgende:3.44 Waarom is de Eucharistieviering zo saai?

3.43 Wat is er zo christelijk aan het huwelijk?

Sacramenten

God is de oorsprong van alle menselijke liefde, ook die tussen een man en een vrouw die met elkaar willen trouwen. Het bijzondere van het huwelijk tussen een gedoopte man en een gedoopte vrouw is dat Jezus een heel speciale plaats heeft in hun band voor elkaar: daarom heeft Hij het tot een sacrament verheven.

Het huwelijk heeft drie wezenlijke elementen:
1) de huwelijkspartners vormen samen een eenheid;
2) het huwelijk is voor je hele verdere leven, en kan niet ontbonden worden (Mar 10,9)Mar 10,9:  ‘Dus: wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden.’;
3) uit een huwelijk kunnen kinderen voortkomen, volgens Gods opdracht om vruchtbaar te zijn (Gen 1,28)Gen 1,28: God zegende hen, en God sprak tot hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’.

Het christelijk huwelijk is van nature één, onontbindbaar en staat open voor kinderen. Door Jezus is het tussen gedoopten een sacrament.