Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:

3.42 Czym jest kapłaństwo wszystkich wiernych?

Sakramenty

Każdy ochrzczony uczestniczy w kapłaństwie Jezusa. Wszyscy chrześcijanie są powołani do świadczenia o Bożej obecności w świecie. Poprzez nasze uczynki i postawę wobec drugiego człowieka ludzie powinni poznawać Boga.

Na tym polega kapłaństwo wszystkich wiernych. Każdy chrześcijanin należy do ludu Bożego, który tworzy Kościół. Większość naszego Kościoła stanowią wierni świeccy. Są oni powołani do życia w społeczeństwie i dzielenia się Ewangelią.

> Czytaj więcej w książce

Każdy wierzący powołany jest do pokazywania Jezusa światu na swój własny sposób poprzez dobre uczynki i głoszenie Ewangelii.