All Questions
prev
Poprzedni:3.41 Dlaczego kobiety i żonaci mężczyźni nie mogą być księżmi?
next
Następny:3.43 Co jest szczególnie chrześcijańskiego w małżeństwie?

3.42 Czym jest kapłaństwo wszystkich wiernych?

Sakramenty

Każdy ochrzczony uczestniczy w kapłaństwie Jezusa. Wszyscy chrześcijanie są powołani do świadczenia o Bożej obecności w świecie. Poprzez nasze uczynki i postawę wobec drugiego człowieka ludzie powinni poznawać Boga.

Na tym polega kapłaństwo wszystkich wiernych. Każdy chrześcijanin należy do ludu Bożego, który tworzy Kościół. Większość naszego Kościoła stanowią wierni świeccy. Są oni powołani do życia w społeczeństwie i dzielenia się Ewangelią.

 

Każdy wierzący powołany jest do pokazywania Jezusa światu na swój własny sposób poprzez dobre uczynki i głoszenie Ewangelii.