All Questions
prev
Poprzedni:4.13 Jakie jest znaczenie grzechu?
next
Następny:4.15 Kto to jest święty?

4.14 Jezus przebacza, ale jak ja mogę przebaczyć sobie i innym?

Powołanie do świętości

Każdy człowiek popełnia błędy. Często denerwują cię słabości i wady innych, wielu ludzi dotykają również błędy popełniane przez ciebie. Gdy ktoś nam przebacza, czujemy pokój w sercu.

Czasem bardzo trudno jest nam przebaczyć. Warto wtedy uświadomić sobie, że Jezus zawsze przebacza – tak często, jak tego potrzebujemy. Odkryj, że ty też możesz tak przebaczać!

 

Nie wahaj się przyjąć przebaczenie Jezusa. On wie wszystko: jeśli przebacza, to naprawdę. Teraz staraj się przebaczać innym i sobie.
Z mądrości Kościoła

Jak osiąga człowiek szczęście?

Człowiek osiąga szczęście dzięki łasce Chrystusa, która uzdalnia go do uczestnictwa w życiu Bożym. Chrystus w Ewangelii ukazuje drogę, która prowadzi do szczęścia bez końca: są to błogosławieństwa. Łaska Chrystusa działa w każdym człowieku, który kierując się prawym sumieniem, szuka i kocha prawdę i dobro, i unika zła. [cckk 359]

Dlaczego błogosławieństwa są dla nas ważne?

Błogosławieństwa znajdują się w centrum przepowiadania Jezusa, podejmują i wypełniają obietnice Boże dane od czasów Abrahama. Odzwierciedlają oblicze samego Jezusa, charakteryzują autentyczne życie chrześcijańskie i odsłaniają człowiekowi ostateczny cel działań ludzkich: szczęśliwość wieczną. [cckk 360]

Jakimi normami winno kierować się sumienie?

Na ogół wymienia się trzy: 1) nigdy nie jest dopuszczalne czynienie zła, by wynikło z niego dobro; 2) tak zwana złota zasada: „Wszystko... co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7, 12); 3) miłość zawsze zawiera w sobie szacunek dla bliźniego i jego sumienia, nie oznacza to jednak, aby uznawać coś jako dobro, co jest przedmiotowo złem. [1789]Na ogół wymienia się trzy: 1) nigdy nie jest dopuszczalne czynienie zła, by wynikło z niego dobro; 2) tak zwana złota zasada: „Wszystko... co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7, 12); 3) miłość zawsze zawiera w sobie szacunek dla bliźniego i jego sumienia, nie oznacza to jednak, aby uznawać coś jako dobro, co jest przedmiotowo złem. [1789]Na ogół wymienia się trzy: 1) nigdy nie jest dopuszczalne czynienie zła, by wynikło z niego dobro; 2) tak zwana złota zasada: „Wszystko... co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7, 12); 3) miłość zawsze zawiera w sobie szacunek dla bliźniego i jego sumienia, nie oznacza to jednak, aby uznawać coś jako dobro, co jest przedmiotowo złem. [1789]Na ogół wymienia się trzy: 1) nigdy nie jest dopuszczalne czynienie zła, by wynikło z niego dobro; 2) tak zwana złota zasada: „Wszystko... co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7, 12); 3) miłość zawsze zawiera w sobie szacunek dla bliźniego i jego sumienia, nie oznacza to jednak, aby uznawać coś jako dobro, co jest przedmiotowo złem. [1789]Na ogół wymienia się trzy: 1) nigdy nie jest dopuszczalne czynienie zła, by wynikło z niego dobro; 2) tak zwana złota zasada: „Wszystko... co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7, 12); 3) miłość zawsze zawiera w sobie szacunek dla bliźniego i jego sumienia, nie oznacza to jednak, aby uznawać coś jako dobro, co jest przedmiotowo złem. [cckk 375]

Czy Pismo Święte zna drogę do szczęścia?

Będziemy szczęśliwi, gdy zaufamy Jezusowym błogosławieństwom. [1716-1717] Ewangelia jest obietnicą szczęścia dla wszystkich ludzi, którzy chcieliby podążać drogami Bożymi. Przede wszystkim w błogosławieństwach (Mt 5, 3-12) Jezus konkretnie powiedział, że błogosławieństwo polega na naśladowaniu Jego stylu życia i szukaniu szczerym sercem pokoju. [youcat 282]

Jaka jest treść błogosławieństw?

Szczęśliwi ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie. Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę, ponieważ będą pocieszeni. Szczęśliwi łagodni, ponieważ oni posiądą ziemię. Szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi, którzy mają czyste serce, ponieważ oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi. Szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie. Jesteście szczęśliwi, gdy was znieważają, prześladują i oczerniają z mojego powodu. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza zapłata w niebie. (Mt 5, 3-12) [youcat 283]

Dlaczego błogosławieństwa są tak ważne?

Kto pragnie królestwa Bożego, patrzy na Jezusową listę priorytetów: błogosławieństwa. [1716-1717, 1725-1726] Począwszy od Abrahama, Bóg składał swojemu ludowi obietnice. Jezus odwołuje się do nich, ukazuje ich duchowe znaczenie i czyni je programem własnego życia: Syn Boży staje się ubogi, aby dzielić z nami nasze ubóstwo, cieszy się z tymi, którzy się radują, i płacze z tymi, którzy płaczą (por. Rz 12, 15); nie stosuje przemocy, lecz nadstawia drugi policzek (Mt 5, 39); okazuje miłosierdzie, wprowadza pokój i pokazuje tym samym pewną drogę do nieba. [youcat 284]