All Questions
prev
Poprzedni:4.15 Kto to jest święty?
next
Następny:4.17 Jak się zostaje świętym?

4.16 Do którego świętego mam się modlić? Tylu ich jest!

Powołanie do świętości

Każdy święty jest odblaskiem Bożej miłości. Święci bezgranicznie zaufali Jezusowi i dlatego są dla nas przykładem. Modlą się za nami w niebie, my również możemy prosić ich o modlitwę.

Każdy święty – Ludwina z Schiedam, Rita z Cascii czy Antoni z Padwy – uczy nas czegoś innego. Dzięki wierze i pobożności święci nie skupiali się na sobie, ale żyli dla innych.

Każdy święty jest w niebie i każdy ma swoją specjalność. Z ich przykładem i modlitwą możesz zdziałać o wiele więcej, niż sądzisz.