All Questions
prev
Poprzedni:4.14 Jezus przebacza, ale jak ja mogę przebaczyć sobie i innym?
next
Następny:4.16 Do którego świętego mam się modlić? Tylu ich jest!

4.15 Kto to jest święty?

Powołanie do świętości

Życie niektórych chrześcijan było na tyle wyjątkowe, że ktokolwiek ich spotykał, miał wrażenie, że spotykał samego Jezusa. Ich heroizm polegał nie na tym, co robili lub mówili, ale na tym, jak żyli

Święci żyli w ciągłej łączności z Jezusem. W ten sposób pozwalali Duchowi Świętemu, aby pomagał im żyć wiarą, nadzieją i miłością. Dlatego stali się przykładem dla innych i zostali nazwani świętymi.

Święty to ktoś, kto żyje jak prawdziwy przyjaciel Boga. Ty też możesz zostać świętym, jeśli będziesz starał się kochać Boga i bliźniego.