All Questions
prev
Poprzedni:4.16 Do którego świętego mam się modlić? Tylu ich jest!
next
Następny:4.18 O co chodzi w cudach, magii i praktykach okultystycznych?

4.17 Jak się zostaje świętym?

Powołanie do świętości

Święci to ludzie szczególnie otwarci na Bożą łaskę. Kiedy Kościół oficjalnie ogłasza kogoś świętym, możemy mieć pewność, że osoba ta jest w niebie i modli się za nas. Święci są przykładem dla wszystkich wierzących.

Kościół ustanowił specjalne procedury kanonizacji. Daną osobę ogłasza się najpierw sługą Bożym, czcigodnym sługą Bożym, błogosławionym, a na końcu świętym. Każdy, kto jest blisko Jezusa, może zostać świętym, nawet jeśli nie zostanie kanonizowany przez Kościół.

Możesz zostać świętym, prowadząc dobre, chrześcijańskie życie i będąc blisko Jezusa. Tylko papież może oficjalnie ogłosić kogoś świętym.
Z mądrości Kościoła

Co oznacza wyrażenie komunia świętych?

Wyrażenie to oznacza przede wszystkim komunię wszystkich członków Kościoła w „rzeczach świętych” (sancta): w wierze, w sakramentach, w sposób szczególny w Eucharystii, w charyzmatach i innych darach duchowych. U podstaw tej komunii leży miłość, która „nie szuka swego” (1 Kor 13, 5), lecz nakłania wiernych, aby „wszystko mieli wspólne” (Dz 4, 32), także swoje własne dobra materialne na użytek najbardziej potrzebujących. [946-953; 960]Wyrażenie to oznacza przede wszystkim komunię wszystkich członków Kościoła w „rzeczach świętych” (sancta): w wierze, w sakramentach, w sposób szczególny w Eucharystii, w charyzmatach i innych darach duchowych. U podstaw tej komunii leży miłość, która „nie szuka swego” (1 Kor 13, 5), lecz nakłania wiernych, aby „wszystko mieli wspólne” (Dz 4, 32), także swoje własne dobra materialne na użytek najbardziej potrzebujących. [946-953; 960]Wyrażenie to oznacza przede wszystkim komunię wszystkich członków Kościoła w „rzeczach świętych” (sancta): w wierze, w sakramentach, w sposób szczególny w Eucharystii, w charyzmatach i innych darach duchowych. U podstaw tej komunii leży miłość, która „nie szuka swego” (1 Kor 13, 5), lecz nakłania wiernych, aby „wszystko mieli wspólne” (Dz 4, 32), także swoje własne dobra materialne na użytek najbardziej potrzebujących. [946-953; 960]Wyrażenie to oznacza przede wszystkim komunię wszystkich członków Kościoła w „rzeczach świętych” (sancta): w wierze, w sakramentach, w sposób szczególny w Eucharystii, w charyzmatach i innych darach duchowych. U podstaw tej komunii leży miłość, która „nie szuka swego” (1 Kor 13, 5), lecz nakłania wiernych, aby „wszystko mieli wspólne” (Dz 4, 32), także swoje własne dobra materialne na użytek najbardziej potrzebujących. [cckk 194]

Co jeszcze oznacza wyrażenie komunia świętych?

Wyrażenie to oznacza jeszcze komunię między osobami świętymi (sancti), to jest między tymi, którzy dzięki łasce zjednoczyli się z Chrystusem umarłym i zmartwychwstałym. Niektórzy są pielgrzymami na ziemi; inni, którzy odeszli z tego życia, poddawani są oczyszczeniu, wspierani przez nasze modlitwy; inni wreszcie zażywają chwały Bożej i wstawiają się za nami. Wszyscy razem stanowią jedną rodzinę w Chrystusie, Kościół, ku chwale Trójcy Przenajświętszej. [954-959; 961-962]Wyrażenie to oznacza jeszcze komunię między osobami świętymi (sancti), to jest między tymi, którzy dzięki łasce zjednoczyli się z Chrystusem umarłym i zmartwychwstałym. Niektórzy są pielgrzymami na ziemi; inni, którzy odeszli z tego życia, poddawani są oczyszczeniu, wspierani przez nasze modlitwy; inni wreszcie zażywają chwały Bożej i wstawiają się za nami. Wszyscy razem stanowią jedną rodzinę w Chrystusie, Kościół, ku chwale Trójcy Przenajświętszej. [954-959; 961-962]Wyrażenie to oznacza jeszcze komunię między osobami świętymi (sancti), to jest między tymi, którzy dzięki łasce zjednoczyli się z Chrystusem umarłym i zmartwychwstałym. Niektórzy są pielgrzymami na ziemi; inni, którzy odeszli z tego życia, poddawani są oczyszczeniu, wspierani przez nasze modlitwy; inni wreszcie zażywają chwały Bożej i wstawiają się za nami. Wszyscy razem stanowią jedną rodzinę w Chrystusie, Kościół, ku chwale Trójcy Przenajświętszej. [954-959; 961-962]Wyrażenie to oznacza jeszcze komunię między osobami świętymi (sancti), to jest między tymi, którzy dzięki łasce zjednoczyli się z Chrystusem umarłym i zmartwychwstałym. Niektórzy są pielgrzymami na ziemi; inni, którzy odeszli z tego życia, poddawani są oczyszczeniu, wspierani przez nasze modlitwy; inni wreszcie zażywają chwały Bożej i wstawiają się za nami. Wszyscy razem stanowią jedną rodzinę w Chrystusie, Kościół, ku chwale Trójcy Przenajświętszej. [cckk 195]

Czy wszyscy jesteśmy powołani do świętości chrześcijańskiej?

Wszyscy wierni są powołani do świętości chrześcijańskiej. Jest ona pełnią życia chrześcijańskiego i doskonałą miłością, i urzeczywistnia się przez wewnętrzne zjednoczenie z Chrystusem, a w Nim, z Trójcą Świętą. Droga do świętości chrześcijanina wiedzie przez Krzyż i prowadzi do swego spełnienia w końcowym zmartwychwstaniu, w którym Bóg będzie wszystkim we wszystkim. [cckk 428]

Co to znaczy „świętych obcowanie”?

Do wspólnoty świętych (komunii świętych) należą wszyscy ludzie, którzy swoją nadzieję pokładają w Chrystusie i przez chrzest przynależą do Niego, bez względu na to, czy już umarli, czy jeszcze żyją. Ponieważ jesteśmy w Chrystusie jednym ciałem, żyjemy w jednej wspólnocie obejmującej niebo i ziemię. [946-962] Kościół jest wspólnotą większą niż myślimy. Należą do niego żywi i zmarli, bez względu na to, czy znajdują się w czyśćcu, czy przebywają w chwale Bożej; znani i nieznani; wielcy święci i niepozorni ludzie. Możemy nawzajem się wspierać ponad śmiercią. Możemy przywoływać imiona naszych patronowi ulubionych świętych, ale także naszych zmarłych, co do których wierzymy, że są już u Boga. I odwrotnie. Możemy przez naszą modlitwę dopomóc naszym zmarłym, znajdującym się jeszcze w czyśćcu. Każdy, kto czyni lub cierpi z Chrystusem i dla Chrystusa, przyczynia się dla dobra wszystkich. I odwrotnie: grzech każdego człowieka szkodzi całej wspólnocie. [youcat 146]

Czy wszyscy powinniśmy zostać świętymi?

Tak. Sensem naszego życia jest zjednoczenie się w miłości z Bogiem, pełnienie Jego woli. Powinniśmy pozwolić Bogu, aby „żyło w nas Jego życie” (bł. Matka Teresa). To znaczy być świętym. [2012-2016, 2028-2029] Każdy człowiek stawia sobie pytania: kim jestem? po co jestem? jak stać się sobą? Wiara odpowiada: Dopiero w świętości człowiek staje się tym, do czego stworzył go Bóg. Dopiero w świętości człowiek znajduje prawdziwą harmonię ze sobą samym i swoim Stwórcą. Świętość to nie jest jednak samodzielnie osiągnięta perfekcja, lecz zjednoczenie z wcieloną Miłością – Chrystusem. Kto w ten sposób uzyskuje nowe życie, ten odnajduje siebie i staje się świętym.[youcat 342]