DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:3.35 Czym są sakramenty?
next
Następny:3.37 Czy w czasie bierzmowania Duch Święty zstępuje po raz drugi?

3.36 Jakie są skutki chrztu św.?

Sakramenty

Przez chrzest stajemy się dziećmi Boga. Od tej chwili stanowimy część Jego Kościoła, część chrześcijańskiej rodziny. Ochrzczeni (lub ich rodzice) przyrzekają, że będą żyć po chrześcijańsku i wyrzekają się zła.

Chrzest zmywa grzech pierworodny, który odziedziczyliśmy po naszych przodkach. Zmywa również grzechy popełnione do momentu przyjęcia sakramentu. Wraz z chrztem rozpoczyna się nowe, nadprzyrodzone życie z Chrystusem. Od tej chwili Duch Święty pomaga nam żyć jak dobrzy chrześcijanie (1 Kor 12, 13)1 Kor 12, 13: Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, (aby stanowić) jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem..

 

Przez chrzest stajemy się dziećmi Boga i członkami Kościoła. Grzech pierworodny i grzechy osobiste zostają usunięte. Pomaga nam Duch Święty.