All Questions
prev
Předchozí:5.9 Jak mohou být odpuštěny mé hříchy, když je přístup ke knězi nemožný?
next
Následující:5.11 Co když někdo zemře bez svátostí nebo pohřbu?

5.10 Jak mohou být svátosti podány ve stavu nouze?

Žít svátostmi

Svátosti jsou považovány za tak důležité, že mohou být přijaty naléhavě v případech nouze, zvláště když je reálné nebezpečí, že někdo zemře. Od raných začátků církve byl kněz volán k nemocné osobě (Jk 5:14).

  • Nemocný může vyznat své hříchy knězi a přijmout Boží odpuštění a rozhřešení ve svátosti smíření.
  • Svátost biřmování může být v případě nouze uskutečněna knězem vložením rukou a pomazání olejem. 
  • Pomazání nemocných dává sílu nemocným a umírajícím lidem a odpouští jejich hříchy. Když je riziko nakažlivé nemoci, kněz může použít tyčinku nebo jinou pomůcku.
  • Poslední svátostí je Eucharistie.Toto poslední přijímání nazýváme viaticum, pokrm na cestu. Pokud je to nutné, může to být formou duchovního přijímání.
  • V nouzi může kdokoliv pokřtít vodou, pokud zamýšlí vykonat katolický křest
  • Svátost manželství nebo Kněžství může být v extrémních případech obdrženo take na smrtelném lůžku.

Podívej se také do aplikace Tweetuj s BOHEM: Mass & Prayers > Catholic Prayers > Tab 7: Prayers for the priest.

Od začástku křesťané volali kněze k vykonání svátostí v nouzi.