Alle Vragen
prev
Vorige:5.9 Hoe kan ik vergeving krijgen voor mijn zonden als ik geen priester kan benaderen?
next
Volgende:5.11 Wat als iemand sterft zonder de sacramenten of een begrafenis?

5.10 Hoe kunnen sacramenten worden toegediend in een noodgeval?

De sacramenten beleven

De sacramenten worden zo belangrijk geacht, dat ze met spoed kunnen worden toegediend in geval van nood, vooral als het gevaar bestaat dat iemand zal sterven. Vanaf de begindagen van de Kerk werd er een priester geroepen om bij een zieke te bidden (Jakobus 5,14).

  • De zieke kan zijn of haar zonden belijden aan een priester om Gods vergeving en absolutie te ontvangen.
  • Het Vormsel kan in een noodgeval worden toegediend door een priester door handoplegging en zalving met chrisma.
  • De Ziekenzalving geeft kracht aan zieke en stervende mensen en vergeeft hun zonden. Als er een gevaar voor besmetting bestaat, kan de priester een een wattenstaafje of ander voorwerp gebruiken voor de zalving.
  • Het laatste sacrament is de Eucharistie. We noemen deze laatste communie viaticum, voedsel voor onderweg. Indien nodig kan dit de geestelijke communie zijn. 
  • In een noodgeval kan iedereen dopen met water, zolang ze de intentie hebben de Doop toe te dienen in katholieke zin.
  • Het Huwelijk of de Wijding kan in extreme gevallen zelfs ontvangen worden op een sterfbed.

Zie ook de Twitteren met GOD app: Mis & Gebeden > Katholieke Gebeden > Tab 7: Gebeden voor de priester.                                                                                                                                                 

Vanaf het begin hebben christenen een priester geroepen om in een noodgeval de sacramenten toe te dienen.